Communicean viestinnän prosessointitutkimus ladattavissa käyttöösi

1.2.2010 Communicean viestinnän prosessointitutkimus ladattavissa käyttöösi

Viestinnän konsultoinnin osaaja Communicea Oy tutki keväällä 2009 viestinnän nykytilaa ja tarpeita Suomessa toimivissa yrityksissä ja yhteisöissä. Erityisesti viestintätoiminnon resursointi ja viestinnän prosessointi olivat kiinnostuksen kohteina. Tutkimuksen aineistona käytettiin 14 viestintäjohtajan ja -päällikön haastattelua sekä Internetissä tehtyä kyselyä, johon vastasi 82 viestintäpäättäjää. Voit nyt ladata tutkimuksen käyttöösi.

Valmistuneen tutkimuksen mukaan viestintäyksiköt kokevat suurimmaksi haasteekseen sen, ettei organisaatio ymmärrä viestintärooliaan. Jopa 65 prosentissa viestintäyksiköitä viestinnän prosesseja on dokumentoitu, mutta 75 prosentissa organisaatioista on vielä dokumentoimattomia viestinnän prosesseja. Joissain tapauksissa jo dokumentoidut viestintäprosessit eivät välttämättä ole käytössä. On hyvä huomata, että jos kehitetyt viestintäprosessit eivät ole käytössä tai ne on jätetty dokumentoimatta, prosessoinnin hyödyt jäävät vähäisiksi.

Dokumentoinnin ja prosessikuvauksien koetaan tukevan viestinnän mittaamista ja auditointia, joka puolestaan tuo viestintään suunnitelmallisuutta. Viestintäyksiköillä on kuitenkin usein ongelmia keskeisten viestintäprosessiensa tunnistamisessa ja niiden hyödyntämisessä.

Tutkimuksen kokonaisuudessaan voit ladata PDF:nä tästä