Projektipäivät 2013: Sidosryhmävaikutusten tunnistaminen ja niistä viestiminen projektien haasteena

20.11.2013 Projektipäivät 2013: Sidosryhmävaikutusten tunnistaminen ja niistä viestiminen projektien haasteena

Projektipäivien 2013 osallistujat pääsivät testaamaan Communicean laatimalla testillä, kuinka ”liiketoimintaystävällisiä” heidän organisaatioidensa projektit ovat. Vastaajia oli lähes 100.

Tulokset osoittavat, että projektin alussa usein tunnistetaan ne sidosryhmät, joihin projekti vaikuttaa. Sen sijaan lähes puolet vastaajista kertoi, että heidän organisaatioissaan ei yksilöidä tarkemmin, mitä vaikutukset eri ryhmiin ovat ja mitä toimintaa kyseiseltä ryhmältä odotetaan. Tämä näkyy projektien viestinnässä: vain noin puolet vastaajista määrittelee, miten sidosryhmiä voidaan auttaa ennakoimaan projektien vaikutuksia ja varautumaan niihin.

Vaikka 90 prosentissa projekteista kuvataan projektin hyödyt liiketoiminnalle, testin tulokset osoittavat, että noin puolessa organisaatioista projektilla tavoiteltujen muutosten läpiviennissä on merkittävästi parannettavaa liiketoiminnan näkökulmasta.