C C E A
C C E A

Communicea selvitti vuonna 2013 johdon käsityksiä muutosten läpiviennistä. Kyselyyn vastasi yli 60 liiketoiminta-, kehitys- tai projektitoiminnan johtoon kuuluvaa.

Viisi yleisintä muutostyyppiä, joiden kanssa tutkimukseen osallistuneet henkilöt painiskelevat, olivat kyselyn mukaan

 • strategiamuutos
 • liiketoimintamallin muutokset
 • prosessimuutokset
 • organisaatiomuutokset ja
 • tietojärjestelmien muutokset.

Lähes puolet vastaajista on sitä mieltä, että hyödyt toteutuvat kohtalaisesti tai huonosti. Vain 4 prosenttia arvioi muutoksilla haettujen hyötyjen toteutuvan erittäin hyvin. Kaikkein kriittisimmiksi menetystekijöiksi muutosten onnistumisessa vastaajat tunnistivat seuraavat tekijät:

 • johdon sitoutuminen
 • muutoksen johtaminen
 • esimiesten sitoutuminen ja
 • onnistunut muutoksesta viestiminen.

Tärkeimpinä syinä sille, etteivät muutokset onnistu toivotulla tavalla, pidettiin seuraavia tekijöitä:

 • Liian monta muutosta samanaikaisesti
 • Muutossuunnitelma liian ylätasolla
 • Muutosviestintä ei vastaa todellisuutta
 • Muutosten suunnittelu irti operatiivisesta

Noin puolet vastaajista on sitä mieltä, etteivät linjaesimiehet saa tarpeeksi tukea yksittäisen muutoksen johtamisessa.
Kyselyyn osallistuneista yli puolet oli organisaatioista, joissa työskentelee yli 1 000 henkeä. Valtaosa oli yrityksistä, alle 10 % oli julkisen sektorin organisaatioista.