Anu Peltola: Se alkaa yhdestä

Lähiesimies on työntekijälle organisaationsa tärkein henkilö. Esimiehen puoleen käännytään asiassa kuin asiassa. Esimies saa organisaation jäsenet puhaltamaan yhteen hiileen. Siksi esimiesroolissa toimiva on muutoksen läpiviennin vahvin tai heikoin lenkki.

Esimies ohjaa organisaatiossa päivittäistä työtä, vastaa tiimiläistensä rooleista ja vastuualueista. Päivittäisen työn rullaamisen lisäksi esimiehen vastuulla on luotsata tiimi läpi muutostilanteista, jotka ovat joskus hyvinkin suuria ja vaikeita. Kurssi pitää ottaa oikeaan suuntaan, vaikka reitti tai määränpääkin vaihtuisi. Ajelehtimaan ei voi jäädä.

Tyypilliset organisaation muutostilanteet liittyvät strategian, liiketoimintamallin, prosessien, järjestelmien tai organisaatiorakenteen muuttamiseen. Ylimmän johdon määrittelemä muutos töksähtää alkuunsa, jos esimiehiä ei ole sitoutettu mukaan muutokseen organisaation kaikilla tasoilla. Kalvosulkeisina infosessiossa kerrottu muutos tuskin jalkautuu konkreettiseksi toiminnaksi ilman ruohonjuuritason suunnitelmaa ja systemaattisia toimenpiteitä.

Oikotietä ei ole

Jokainen muutos alkaa aina yhdestä. Jotta esimies saa porukan puhaltamaan yhteen hiileen, hänen on ensimmäiseksi itse ymmärrettävä syyt muutoksen taustalla ja vaikutukset. Jos perustelut eivät ole selkeät, on esimiehen vastuulla vaatia konkreettiset vastaukset ylemmältä taholta. Ja vaikka esimies itse olisikin muutoksen alkuvaiheessa johdon kanssa eri mieltä muutoksen tarpeellisuudesta, työnantajan edustajana hän toimii, kuten viestii – aina yrityksen yhteisen suunnan mukaan.

Toimivat rakenteet, esimiesviestinnän käytännöt ja muutoksen hallinnan työkalut helpottavat niin esimiesten kuin koko organisaationkin osallistamista ja sitouttamista muutostilanteeseen. Esimiehen työkalupakissa pitää olla kirkas fokus, ymmärrys muutoksen vaatimista resursseista ja rohkeus priorisoida. Lisäksi välttämättömiä ovat riittävä toisto ja asian konkretisointi yksilötasolle asti.

Johtaminen on viestintää, vuorovaikutusta ja kuuntelemista. Ne ovat vahvoja välineitä, joihin pitää resursoida aikaa. Oikotietä ei ole.