Reetta Rajala: Rohkene priorisoida, onnistu muutosten läpiviennissä

Kesän kynnyksellä jaoin ajatuksiani muutoksen läpiviennin viidestä kuolemansynnistä. Syksyn pimentyessä on hyvä syventää näitä ajatuksia. Aloitetaan ensimmäisestä synnistä.

1. Liian monia päällekkäisiä ja priorisoimattomia muutoshankkeita tai -projekteja, jotka vaikuttavat samoihin ryhmiin tai edellyttävät heiltä jotakin.

Monet organisaatiot toimivat jatkuvasti haastavassa markkinatilanteessa. Paineen alla ylin johto käynnistää useita samanaikaisia muutosohjelmia. Pahimmassa tapauksessa hankkeita ei johdeta kokonaisuutena – koordinaatio ja priorisointi puuttuvat. Oravanpyörässä unohtuu organisaation kyvykkyys omaksua uusia asioita ja resurssien riittävyys ajaa muutoksia. Sekä omaksumiskyvykkyys että resurssien riittävyys ovat kuitenkin rajalliset.

Kun eri muutosohjelmat edellyttävät ihmisiä muuttumaan monin tavoin samanaikaisesti, muutosväsymys puristaa sinnikkäimpiäkin kasaan. Voimat menevät rutiineista selviämiseen. Päällekkäiset muutosohjelmat vaativat organisaation ihmisiltä huomattavan aikapanostuksen. Avainihmiset aiheuttavat pullonkauloja. Lopulta muutokset junnaavat paikoillaan, eikä mitään muutoksista pystytä oikeasti omaksumaan saati viemään onnistuneesti läpi. Liian suuri kuormitus jäädyttää organisaation. Pahimmillaan myös perusliiketoiminta kärsii. Suppilo menee tukkoon.

Keskivertojohtaja tunnistaa bisneksen, organisaation ja toimintatapojen ongelmat. Hyvä johtaja näkee, miten yksittäiset ongelmat saadaan korjatuksi. Todellista johtamista on rohkeus aikatauluttaa ja priorisoida tarvittavat korjausliikkeet. Huippujohtajalla on näkemys siitä, mitkä toimenpiteet ovat tärkeämpiä ja kiireisempiä kuin toiset ja uskallus jättää vähemmän tärkeät muutokset myöhemmäksi.

Hyvät johtajat eivät tukahduta organisaatiotaan liian monilla samanaikaisilla muutoksilla. Heillä on rohkeutta priorisoida. Siten voidaan varmistaa tehokas ja onnistunut muutosten läpivienti.