Auli Packalén: Muutos = joukko yksilöitä alkaa kulkea samaan suuntaan

Muutos tapahtuu käytännössä

Viime vuonna minua pyydettiin nimeämään bisneskirja, jolla on ollut isoin vaikutus ajatteluuni. Ilmeisiä vaihtoehtoja oli useita, mutta päädyin Charles Duhiggin teokseen The Power of Habit – Why do we do what we do and how to change.

Miksi Duhigg? Kuten hän kirjoittaa, monilla organisaatioilla on isoja vaikeuksia muuttua, vaikka yrityksen puutteesta niitä ei voi syyttää. Yritykset tietävät, mitä ne liiketoiminnassaan haluavat muuttaa – prosesseja, tuotteita, järjestelmiä tai toimintamalleja – mutta ne eivät saa muutoksia aikaan käytännössä.

Muutos tapahtuu yksilöissä

Yritykset eivät onnistu muutoksissa, koska todellinen muutos tapahtuu aina yksilöiden ja heidän päivittäisten rutiiniensa tasolla. Ei riitä, että ihmiset ymmärtävät muutostarpeen ja sen, mitä pitää muuttaa, ja tietävät, mitä täytyy alkaa tehdä uudella tavalla.

Muutos ei tapahdu ennen kuin tarpeeksi iso joukko yksiköitä alkaa tehdä asioita uudella tavalla joka päivä: omaksuu uudet rutiinit, alkaa toistaa niitä eikä palaa vanhoihin kohdatessaan ensimmäistä vastoinkäymisiä.

Muutoksenhallinnassa on kyse tapojen voimasta

Muutoksenhallinnassa tai muutosten johtamisessa olennaista on keskittyä yksilöihin niin aikaisin kuin mahdollista: kenen pitää alkaa tehdä jotain uudella tavalla ja mitä vaikutuksia muutoksella on heidän päivittäiseen työhönsä. Muutoksenhallinnan pitää ehdottomasti kattaa kaikki ne toimenpiteet, joilla yksilöitä autetaan omaksumaan uudet oikeanlaiset rutiinit.

Kun riittävän moni on onnistunut luomaan itselleen uusia tapoja, aletaan varmuudella nähdä muutosta myös organisaation tasolla ja muutoksen mittareissa. Tästä on kyse, kun puhutaan tapojen voimasta.