Johanna Tynkkynen: Muutoksen läpivienti – kuin pala kakkua?

Vietettyäni muutaman mielenkiintoisen päivän asiakastyöpajassa ajelin ruokakauppaan tarkoituksenani ostaa viikonlopuksi leivonta-aineksia. Silloin tuli mieleeni, miten paljon yhtäläisyyksiä löytyykään muutosten läpiviennistä ja kakun leipomisesta.

Moni kakku päältä kaunis…
Ennen työpajaa olimme kuulleet asiakkaan ylemmältä johdolta, että meneillään olevan muutosohjelman toteutuksessa oli päästy hyvin eteenpäin ja että muutoksen läpivienti sujuu suunnitelmien mukaan. Viesti, jonka kuulimme paikan päällä tiimin vetäjiltä ja ruohonjuuritason työntekijöiltä, oli kuitenkin aivan toisenlainen. Jopa tiimien esimiehet olivat ymmärtäneet muutokseen liittyvät tehtävät eri tavalla kuin oli suunniteltu, ja työntekijät kertoivat, että moni asia oli vielä auki ennen kuin uudet prosessit voitaisiin ottaa käyttöön.

Opetus? Ihmisten täytyy muuttua organisaation kaikilla tasoilla. Ylimmän johdon sitoutuminen muutoshankkeisiin on tärkeää, mutta keskusteluja ja sitoutumista tarvitaan organisaation kaikissa osissa, jotta muutos todella tapahtuu. Puhu työntekijöillesi ja varmista, että kaikille on selvää, miksi muutos tehdään ja mitä jokaiselta vaaditaan sen toteuttamiseksi. Muista, että lomakkeiden ja kyselyiden täyttäminen määräaikaan mennessä on eri asia kuin todellinen ymmärrys muutoksen merkityksestä.

Muutoksen läpivienti – kuin pala kakkua?
Leivonnassa resepti on tärkeä, mutta vähintään yhtä tärkeää on reseptin toteutus. Vaikka suunnittelu olisikin tehty hyvin, varmista, että sinulla on tarvittavat resurssit suunnitelmien toteutukseen koko organisaatiossa. Muutoksen läpiviennissä tarvitaan muutakin kuin yksisuuntaista sähköpostiviestintää. Jos muutos vaikuttaa koko organisaation työtapoihin, on tärkeää varata aikaa keskusteluille muutoksen vaikutuksista eri tehtäviin.

Joskus johtajat tuntuvat ajattelevan, että muutoksen läpivienti on kuin pala kakkua. Työpajassa näin jälleen kerran, kuinka johtoryhmälle alkoi vähitellen kirkastua ajatus siitä, kuinka paljon konkreettista työtä vaaditaan ennen kuin heidän suunnittelemansa muutokset saadaan vietyä läpi.

Älä haukkaa liian suurta palaa
Lopuksi on hyvä muistaa, ettei kakkua kannata syödä liian paljon kerralla. Tulee paha olo. Ihan sama koskee muutoksia. Konsulttina ehkä huomaa helpommin, milloin yrityksissä on meneillään liian monta muutoshanketta samaan aikaan. Ihmiset menettävät kiinnostuksensa ja väsyvät muutoksiin, ja päivittäinen työ kärsii. Tätä saattaa olla vaikeaa nähdä yrityksen sisältä. Jos haluat tietää, miten tunnistaa, onko yritykselläsi tarpeeksi kapasiteettia seuraavaan muutokseen, käy lukemassa kollegani Aulin mainio blogikirjoitus. Sitä ennen, ota vähän kakkua.


Kirjoittaja työskentelee CCEAssa konsulttina. Lue lisää Johannasta tai seuraa häntä Twitterissä.