C C E A
C C E A

Kukapa ei tänä päivänä haluaisi olla lean ja agile? Niihin liitetty ajatus jatkuvasta ja tehokkaammasta arvon tuottamisesta houkuttaa monia, mutta harva on ehtinyt ajatella, mitä ketterä kehittäminen tarkoittaa muutosjohtamisen näkökulmasta.

Scaled Agile Framework (SAFe) näyttää nyt olevan viitekehys, jota monet yritykset pilotoivat tai jo laajemminkin käyttävät, kun tavoitteena on skaalata lean- ja agile-kehittämisen edut koko yrityksen mittakaavaan.

Vaikka SAFe varsin hyvin kattaa lähes kaikki yrityksen, portfolioiden, ohjelmien ja tiimin johtamisen ulottuvuudet, siitä puuttuu muutosjohtamisen näkökulma. Nyt en puhu yrityksen toimintamallin muuttamisesta ketteräksi, mikä toki on valtava ja luonteeltaan toimintaa mullistava muutos, vaan viittaan niihin muutoksiin ja vaikutuksiin, joita ohjelmilla ja kehittämisellä on ihmisiin ja heidän päivittäiseen työhönsä. Vaikutuksilla tarkoitan sitä työtä, vaivannäköä ja käyttäytymisen muutosta, jota tarvitaan tavoiteltujen hyötyjen aikaansaamiseksi.

Jos siis tavoitteena on olla lean ja ketterä, miten mahdollistat sen, että ihmiset pystyvät mukautumaan muutoksiin jatkuvasti ja tehokkaasti?

Ketterässä muutosjohtamisessa seuraavat kaksi askelta auttavat välttämään monet karikot:

1) Ota muutosjohtamisen asiantuntija osaksi ohjelmatason johtoa sekä sidosryhmä- ja vaikutusanalyysi ja muutosjohtamisen toimenpiteiden suunnittelu mukaan keskeisiin ohjelmatason SAFe-seremonioihin. Muutosjohtamisen asiantuntijan vastuulla on tunnistaa sidosryhmävaikutukset PI (Program Increment)- ja sprinttisuunnitelmien pohjalta, tuottaa ja jalostaa muutosjohtamisen toimenpidesuunnitelmaa ja toteuttaa toimenpiteet, jotka auttavat sidosryhmiä omaksumaan arkista toimintaa ja tapoja muuttavat asiat mahdollisimman kivuttomasti.

2) Ota muutosnäkökulma osaksi portfoliotason johtoa, ala analysoida jatkuvasti sidosryhmien kapasiteettia (tai SAFe-termein velositeettiä) omaksua uutta ja pidä yllä portfoliotason näkymää sidosryhmävaikutuksista. Luonnollisesti muutosportfolion hallinta edellyttää jatkuvaa yhteispeliä yksittäisten ohjelmien muutosjohtamisen asiantuntijoiden kanssa. Portfoliotason muutosjohtamisen asiantuntijan vastuulla on tunnistaa, mitä vaikutuksia eri kehityskokonaisuuksien (SAFe-termeillä epic) toteuttamisella olisi asiakkaisiin ja/tai liiketoiminnassa työskenteleviin ihmisiin ja suhteuttaa vaikutukset kunkin ajanjakson kapasiteettiin.

Lyhyellä aikavälillä kannattaa lähteä ketterässä muutosten läpiviennissä liikkeelle ohjelmatasolta. Mutta hyötyjen ja uusien palveluiden, järjestelmien, toimintatapojen yms. ketterä omaksuminen edellyttää sitä, että muutosjohtaminen on osa portfoliotason priorisointia ja johtamista. Muuten on mahdotonta nähdä metsää puilta ja johtaa muutoksia otteella, joka palvelee asiakkaita ja liiketoimintaa eikä kuormita heitä.

PS. Pahoittelut, että suomenkielinen versio vilisee englanninkielisiä ja SAFe-käsitteitä. Jos SAFe ei ole tuttu, täältä >> pääsee paneutumaan aiheeseen tarkemmin. Klikkaamalla kuvan eri kohtia jokaisesta avautuu tarkempi kuvaus.

Kirjoittaja on sertifioitu SAFe Agilist, joka toimii CCEAssa johtavana konsulttina. Lue lisää Aulista tai seuraa häntä Twitterissä.

Auli Packalén: Miten johdat muutosta ketterässä mallissa?

Kirjoittaja toimii CCEAssa johtavana konsulttina. Lue lisää Aulista tai seuraa häntä Twitterissä.