C C E A
C C E A

Uusien juttujen kehittäminen on kivaa ja inspiroivaa. Monet organisaatiot ovatkin varsin hyviä ja innokkaita kehittämään uusia asioita: prosesseja, työkaluja, toimintamalleja, järjestelmiä. Kehitystyötä tehdään joko perinteisesti vesiputousmallilla tai ketterän kehittämisen keinoja hyödyntäen. Tai rinnakkain molemmilla tavoilla.

Kaiken uuden tavoitteena on yleensä tehostaa, nopeuttaa, helpottaa ja parantaa asiakkaiden kokemaa arvoa ja työnteon edellytyksiä. Kehittämistyöhön vaadittavat investoinnit perustellaan euromääräisillä hyödyillä, jotka loppupeleissä tullaan saavuttamaan sitten, kun muutoksen kohteena olevat ihmiset alkavat toimia uudella tavalla.

Ihmiset alkavat toimia uudella tavalla.

Kuulostaa simppeliltä, mutta onko se sitä? Monimutkaista asiaa kannattaa lähestyä kylmähermoisesti ja systemaattisesti.

1. Tee kartta
Kerää haaviin kaikki organisaatiossa meneillään olevat muutokset. Pohdi, keihin kaikkiin muutokset vaikuttavat, milloin ja kuinka suurella intensiteetillä. Piirrä kokonaisuudesta organisaatiosi muutoskartta.

2. Ymmärrä yksilötason muutos
Pilko muutos atomeiksi. Mitä vaikkapa yhden uuden tietojärjestelmän käyttöön ottaminen tietyssä roolissa toimivalle ihmiselle tarkoittaa? Mitä uutta hänen pitää oppia? Mistä vanhasta on päästettävä irti? Miten hänen arkensa ja työpäivänsä muuttuu? Entä mitä kaikki yksittäiset muutokset tarkoittavat yhdessä?

3. Suunnittele toimenpiteet
Yksittäisen muutoksen läpivienti on raakaa työtä eli jopa satoja rivejä toimenpiteitä. Keinoja on monia: johtamisen tuki, viestintä ja valmentaminen. Pistä nämä kaikki samaan muutossuunnitelmaan.

4. Ryhdy toimeen
Varmista, että muutosten läpivientiin on varattu tarpeeksi aikaa ja resursseja. Tehtyäsi yllä mainitut toimet perusteellisesti, tämän perusteleminen on huomattavasti helpompaa. Muutos ei tapahdu itsestään.

Muutosjohtamisen toimisto (Change Management Office) on organisaatioissa se taho, joka parhaimmillaan johtaa näiden neljän kohdan tekemisiä. Muutosten läpiviennin osaaminen on oma erityisosaamista vaativa alueensa projekti- ja ohjelmajohtamisen rinnalla. Elleivät organisaatiot saa vietyä muutoksia tehokkaasti läpi osaksi ihmisten arkea, liiketoiminta kärsii ja ihmisiltä loppuu happi. Eurotkaan eivät silloin kotiudu, vaan lopputulos voi pahimmillaan olla kaaos. Kehitystyön onnistuminen mitataan kyvyllä juurruttaa muutokset osaksi ihmisten arkea.

Pauliina Juhola: Muutosjohtamisen toimisto – jotta happi ei loppuisi

Pauliina Juhola toimii CCEAlla seniorikonsulttina. Lue lisää Pauliinasta.