Elina Rautjärvi: Digimuutoksissa pelkällä teknologialla ei pitkälle pötkitä

Miten teillä menee digitalisaation kanssa? Kenties teknologia on kunnossa, mutta jostain syystä homma ei etene…

Digitalisaatiota ei turhaan kutsuta uudeksi teolliseksi vallankumoukseksi. Se mullistaa työskentelytapamme ja yritystemme liiketoimintamallit. Digitalisaatiossa teknologia on itse asiassa helpoin osa. Paljon vaikeampi on ihmismieli. Meidän täytyy ruokkia oikeanlaisia ajattelutapoja ja varmistaa, että työntekijät voivat päivittää osaamistaan. Kilpailuetu syntyy organisaation osaamisesta sekä kyvykkyydestä muuttua ja tunnistaa markkinoiden tarpeita sekä toimia arvoketjuissa ja ekosysteemeissä.

Ihmiset ovat hitaita sopeutumaan uuteen, eikä yrityskulttuuri muutu hetkessä. Tuttua varmaan meille kaikille. Juuri tästä syystä ajan ja rahan lisäksi digitaalinen transformaatio vaatii erityispanostusta muutoshallintaan.

Millaisella lähestymistavalla digitaalisen transformaation kimppuun?

Määritellään muutos, suunnitellaan tarvittavat aktiviteetit ja toteutetaan ne. Näinkö helppoa se on? Tavallaan kyllä. Kaikki ”perinteisen” muutoshallinnan keinot toimivat edelleen, mutta muutamia uusia näkökulmia kannattaa ottaa huomioon.

Jos sinä olet muutospäällikkönä digimuutoksessa, uhraa pari ylimääräistä ajatusta näille:

  • Uudet menetelmät kuten agile ja lean – Integroi muutoshallinnan aktiviteettisi ja saavuta tuloksia nopeammin.
  • Palvelumuotoilun ja käyttäjä-/asiakaskokemuksen avulla kehittäminen – Hyödynnä kaikkia olemassaolevia interaktiivisia ja yhteistyöhön perustuvia menetelmiä muutoshallinnan tukena.
  • Digimuutosten luonne funktio- ja organisaatiorajoja ylittävinä – Tarkoittaa suurta määrää sidosryhmiä, mikä vaatii vahvaa sidosryhmähallintaa ja muutosverkostoja. Myös oman organisaatiosi ulkopuolella, ekosysteemissä.
  • Merkittävät muutokset ihmisten rooleissa ja työtavoissa – Kokeile uusia oppimismenetelmiä henkilöstön kyvykkyyksien kehittämisessä. Esimerkiksi pelillistämistä tai virtuaalitodellisuuden (VR) työkaluja.

Ekosysteemissä toimiminen

Digitalisaatio tuo usein mukanaan ekosysteemit ja niissä toimimisen. Määritelmänä ekosysteemi tarkoittaa ’keskenään vuorovaikutteisten organisaatioiden ja yksilöiden yhteisöä, jossa tuotetaan tuotteita ja palveluita asiakkaille, jotka itsekin ovat osa ekosysteemiä’.

Miten onnistua ekosysteemissä? Ensin täytyy valita oikeat kumppanit. Sen jälkeen roolit ja vastuut on hyvä tehdä selväksi lukuisille osapuolille. Vasta kun tulonjakomallit ja sopimukset on saatu kuntoon, kaikki voivat olla tyytyväisiä. Avaintekijä on vuorovaikutus. Ja halu solmia kestäviä suhteita.

Älä kuvittele, että digitalisaatio on teknologiaa. Ihmiset sen tekevät.