CCEA aloittaa graduyhteistyön: Mitä on organisaation muutoskyvykkyys?

Mitä organisaation muutoskyvykkyydellä tarkoitetaan? Millainen vaikutus keskijohdolla on organisaation muutoskyvykkyyteen? CCEA etsii vastauksia näihin keskeisiin kysymyksiin yhdessä Mercedes Fernandezin kanssa. Mercedes opiskelee Aalto-yliopiston Management and International Business -maisteriohjelmassa.

Mercedes aloitti pro gradu -tutkielmansa “Middle managers as change agents and their influence on organizational change capabilities” helmikuussa, ja tulokset valmistuvat alkusyksystä 2018.

CCEA valitsee vuosittain yhden maisteritason opinnäytetyön, jolle se tarjoaa erityistä tukea ja ohjausta. Mahdollisuus graduyhteistyöhön on avoin kaikille korkeakouluopiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita tarkastelemaan muutoksen johtamista ja läpivientiä yrityksissä.

“Saimme alkuvuodesta useita innostavia yhteydenottoja gradututkielmaa tai diplomityötä aloittelevilta opiskelijoilta. Mercedes keskittyy gradussaan keskijohdon monimutkaiseen ja tuuliseenkin asemaan muutosagentteina. Hänen gradunsa auttaa meitä ymmärtämään sitä, mitä sateenvarjotermi organisaation muutoskyvykkyys on käytännössä”, CCEAn opiskelijayhteyshenkilö Pipsa Purhonen toteaa.

“Olen erittäin iloinen mahdollisuudesta työskennellä CCEAn kanssa ja oppia muutoksen asiantuntijoilta osana gradutyötäni. Aloitan juuri aineistonkeruuta ja etsin linjaesimiehiä haastateltavaksi. Pyrin selvittämään sitä, mitä esimiehiltä ja keskijohdolta konkreettisesti edellytetään muutoksen läpiviemiseksi”, Mercedes kertoo.

CCEA tekee yhteistyötä erityisesti kauppatieteiden ja viestinnän opiskelijoiden kanssa myös pienemmissä opintoihin liittyvissä projekteissa sekä järjestää heille ekskursioita. Lisäksi CCEAn asiantuntijat pitävät vierailuluentoja ja puheenvuoroja erilaisista muutoksen johtamiseen ja läpivientiin liittyvistä teemoista.

Lisätietoja: Pipsa Purhonen