CCEA lähestyy muutoksia ihminen edellä

“Olemme vieneet yli kymmenen vuotemme aikana läpi satoja muutoksia. Niistä olemme oppineet, että muutoshankkeen tärkein vaikuttava tekijä on aina ihminen. Tähän pohjautuu myös lähestymistapamme, jota kutsumme nimellä People-driven change. Se kiteyttää laajan ja syvällisen käytännön kokemuksemme siitä, mikä muutosten onnistumisessa on olennaista”, CCEAn toimitusjohtaja Reetta Rajala kertoo.

People-driven change kuvaa CCEAn tavan ajatella ja tehdä töitä joka ikisessä läpivietävässä muutoksessa, muutosportfolion johtamisessa sekä organisaatioiden muutoskyvykkyyden kehittämisessä.

Lähestymistapa on jaettu neljään osa-alueen strategisen ja operatiivisen muutostyön sekä perustaa luovan ja muutoksen mahdollistavan tekemisen mukaisesti.

Tahto & merkitys: Olennaista on konkretisoida johdon ja kehittäjien määrittelemä visio selkokieliseksi, motivoivaksi merkitykseksi. Tämä on tehtävä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa monen eri ryhmän edustajan kesken.

Kapasiteetti & kuormitus: Keskeistä sekä yksittäisissä muutoksissa että kokonaisuuden kannalta on ymmärtää, mikä on muutosten tuoma kuormitus. Mitkä kaikki muutokset on mahdollista viedä läpi samanaikaisesti ilman, että organisaatio menee tukkoon?

Konkretia & arki: Liiketoiminnan ja muutosten kohteiden ei ole olennaista ymmärtää, miten muutosprojekti etenee ja mitä siinä tehdään. Tärkeintä on ymmärtää, mikä heille muuttuu, miksi heidän tulee toimia ja mitä heidän on tehtävä, jotta muutos tapahtuu. Muutos on tyypillisesti erilainen eri ryhmille, ja siksi se on tulkattava jokaiselle erikseen.

Sitoutuminen & osaaminen: Muutos tapahtuu vasta kun ihmiset kokevat sen omakseen, ymmärtävät mistä siinä on kyse ja saavat tarvittavat tiedot ja taidot alkaa toimia uudella tavalla. Mutta yhtä tärkeää kuin uudella tavalla toimiminen, on vanhasta pois oppiminen. Sitoutuminen tulee siitä, että ihmiset kokevat pystyvänsä vaikuttamaan muutokseen eivätkä olevansa sen heittopusseja.

”Kaikki mitä teemme, keskittyy siihen, että ihminen haluaa muuttua ja myös pystyy siihen. Meidän tehtävämme on kääriä hihat ja viedä muutos sinnikkäästi käytäntöön. Vaikka yksi ihminen kerrallaan”, Reetta painottaa.