Nordic Business Forum 2018 – Mitä jäi käteen muutosjohtamisen näkökulmasta?

Jututin kuutta CCEAlaista tämän vuoden Nordic Business Forumin jälkitunnelmissa ja kysyin, mitä tapahtumasta jäi käteen muutosjohtamisen näkökulmasta. Puheissa korostuivat muutosten jatkuva ja alati muuttuva luonne sekä ihmisymmärrys. Mitä asioita Juha Lindfors, Mika Paalanne, Auli Packalén, Katri Ranta, Elina Rautjärvi ja Johanna Wäänänen nostivat esiin?

Miten organisaatiot kykenevät muuttumaan yhtä nopeasti muuttuvan maailman kanssa?

– Gary Hamel

Moni inspiroitui Gary Hamelin puheenvuorosta Building an Evolutionary Advantage. Emme vielä tiedäkään, mitä kaikkia muutoksia meillä on edessämme.

“Ainut, mikä lopulta on pysyvää, näyttää olevan muutos”, Juha sanoo. “Ja kuten Hamel totesi, muutoskin on muuttunut. Muutokset ovat armottomampia ja yllättävämpiä kuin aikaisemmin. Useampi asia muuttuu eksponentiaalisella vauhdilla”, Auli jatkaa.

Muutoksessa pärjääminen vaatii jatkuvaa kasvua, oppimista – ja valmiutta muuttua. “Koko organisaatioista tulisi rakentaa yhtä resilientti kuin maailma on turbulentti”, Elina sanoo.

“Olennaista on, että organisaatiot kykenevät muuttumaan ja uudistumaan jatkuvasti ja hallitusti. Uskon Hamelin tapaan, että massiivisia muutosohjelmia käynnistetään vähemmän. Sen sijaan yritykset pyrkivät uudistumaan viemällä läpi pienempiä, inkrementaalisia muutoksia. Tämä vaatii kaikilta – johdolta, esimiehiltä, kehittäjiltä ja koko henkilöstöltä – ihan uudenlaisia taitoja ja elastisuutta”, Auli pohtii.

Elina komppaa Aulia: “Jatkuvasta muuttumisesta tulisi tulla kiinteä osa organisaatioita.”

Mika alleviivaa useamman muutoksen kokonaishallinnan ja kuormittavuuden ymmärtämisen tärkeyttä jatkuvassa muuttumisessa: “Luo pitkäaikaista läpinäkyvyyttä kaikkiin organisaatioon vaikuttaviin muutoksiin, arvioi muutosten kuormitusta ja harkitse, kuinka moni isompi asia voikaan muuttua samanaikaisesti, vaikkakin vähittäisesti.”

“Ja koska emme ole hyviä multitaskaajia, kuten Steven Kotler alleviivasi puheessaan, valitaan mihin keskitämme muutosenergiamme milloinkin”, Elina täydentää.

Ihmiset eivät sinänsä ole muutosvastarintaisia

– Gary Hamel

Mika aloittaa: “Pystymme ihmisinä joustavaan ajatteluun ja kokeilemme hyvinkin mielellämme uutta. Puheessaan Hamel sanoi, että pikemminkin yritysrakenteet ja totutut toimintatavat hidastavat ja jäykistävät kehittymistä. Pura muutoksissakin tarpeettomia rakenteita ja kontrollia ja madalla byrokratiaa”.

“Muutosten johtaminen kannattaa tehdä niin ketteräksi ja oppivaksi kuin mahdollista. Varmista, että jokaisella muutoksella on aina selkeä syy, pidempiaikainen fokus ja tavoitteet. Ymmärrä myös, mikä ei tule muuttumaan”, Juha huomauttaa.

Johanna nostaa Sheila Heenin puheesta tärkeän muistutuksen: ole myös heti alusta alkaen selkeä siinä, mitä ihmisiltä odotat.

Mika summaa: “Myös Hamelin innovaatioihin liittyvä muistilista toimii hyvin muutoksissa: varmista, että sinulla on ainakin tarpeeksi ihmisten aikaa, resursseja ja sitoutumista, muutosta tukeva relevantti budjetti, riittävät kannustimet ja hyvä mittaristo muutoksen toteutumisen todentamiseen, riittävästi koulutusta ja mentorointia, ja ennen kaikkea tarpeeksi uudenlaisia näkökulmia ja ajatuksia.”

Kollektiivinen viisaus on parempaa viisautta.

– Gary Hamel

Hamel totesi, että aidot innovaatiot nousevat yleensä alhaalta ja usein operatiivisesta tekemisestä. Siksi yrityksillä pitää olla herkkyyttä tunnistaakseen tällaisia mahdollisuuksia, Johanna korostaa.

Hamel myös sanoi: “Valjastetaan kollektiivinen herkkyys ympäröivän maailman haistelulle, jotta voimme havaita uusia mahdollisuuksia. Kuunnellaan toisiamme tarkemmin ja kysytään aktiivisesti: mitä sinä näet sellaista, mitä minä en näe? Missä olen erehtynyt?”

Mika lisää: “Muista tarjota kaikille mahdollisuus viedä lupaavia ideoita ja kokeiluja eteenpäin – niin muutoksissa kuin innovoinnissa”.

“Yksilön pitää pystyä tuntemaan, että hän voi vaikuttaa muutokseen voidakseen olla aidosti osana sitä. Eikä epäonnistumisia kannata pelätä, ne tuottavat aina arvokasta oppia ja auttavat tarkentamaan kurssia. Onnistumiset kuin epäonnistumisetkin ovat aina yhteisiä”, Katri täydentää.

Tiedosta omat henkilökohtaiset vahvuutesi ja valjasta ne mahdollisuuksiksi.

– Marcus Buckingham

Katrin mukaan Buckinghamin ajatukset pätevät hyvin myös muutoksiin. “Tunnista, minkälainen toimija olet muutoksissa”, hän jatkaa.

Elina muistuttaa, että vahvuudet ja heikkoudet tulee tunnistaa myös tiimi- ja koko organisaatiotasoilla. Organisaation tulee kiinnittää huomiota kollektiivisten vahvuuksien kehittämiseen.

“Muutos täytyy myös tehdä ihmisille merkitykselliseksi. Tunnista, mikä muutoksissa on erityisen mielekästä ja innostavaa. Yksilöillä on myös vastuu pitää huolta itsestään turbulentissa muutosmaailmassa”, Mika ja Katri komppaavat.

Salli ihmisten säädellä heille tulevaa informaation määrää.

– Susan Cain

Susan Cain nosti puheessaan esiin persoonallisuuspiirteet sekä erilaiset viestintätarpeet.

“Muutosta ei tapahdu, jos siihen osallistuvilla ei ole mahdollisuutta prosessoida asiaa kunnolla, itselleen soveltuvalla tavalla ja rytmillä. Erityisesti muutosviestinnässä tulee miettiä erilaisia tapoja ja osallistumisen muotoja”, Elina sanoo.

“Muutoksissa pelataan ihmisten kanssa; ihmiset joko tekevät muutoksen tai eivät. Ratkaisevaa on se, alkavatko ihmiset tehdä asioita uudella tavalla. Muutos vaatii tukea kaikilla organisaation tasoilla johdosta ja esimiehistä muutosagentteihin ja muutoksen kohteena oleviin ihmisiin. Ihminen on muutoksen ytimessä kokonaisuutena vahvuuksineen, voimineen ja heikkouksineen – näillä pelataan”, Auli summaa.

Tervetuloa jatkamaan muutoskeskustelua Change Network Finlandin LinkedIn-ryhmässä.

CCEA oli yksi Nordic Business Forum 2018 Helsingin pääkumppaneista.