Juha Lindfors: Miksi organisaation muutoskyvykkyys on välttämättömyys?

Ehdoton edellytys onnistuneelle muutoksen läpiviennille on organisaatioiden eli niissä työskentelevien ihmisten muutoskyvykkyys.

Osallistuin viime vuoden lopulla seminaariin, jossa käsiteltiin IT-järjestelmien toteutushankkeita. Olin iloinen kuullessani, että monet esityksistä korostivat hyvin sitä, miten olennaista muutosjohtaminen on tällaisten hankkeiden onnistumiselle. Tietoisuus siitä, että menestyksekkääseen hankkeeseen vaaditaan muutakin kuin hyvä tekninen toteutus, on selvästi olemassa.

Mutta mitä on muutosjohtaminen ja miten onnistunut muutoksen läpivienti toteutetaan käytännössä? Miksi yhä kuulin useissa esityksissä, että monissa organisaatioissa todellisuus on kaukana ihanteellisesta, kun IT-järjestelmähankkeita lopulta toteutetaan?

Organisaatiot eivät muutu. Tietojärjestelmä, toimintamalli tai prosessi ei muutu ennen kuin ihmiset muuttuvat ja siten muuttavat organisaatiotaan. Me CCEAssa olemme oppineet, että muutoshankkeen tärkein vaikuttava tekijä on aina ihminen. Tähän pohjautuu myös lähestymistapamme, jota kutsumme nimellä people-driven change.

Onnistunut muutoksen läpivienti tarkoittaa käytännössä kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka tukevat muutoksen kohteena olevia ihmisiä sekä auttavat niitä ihmisiä, jotka ovat toteuttamassa muutosta: ymmärtämään ja hyväksymään muutoksen, löytämään henkilökohtaisen merkityksen muutoksessa, tukemaan kollegoitaan ja tiimin jäseniä muutoksessa, oppimaan uudet muutoksen mukanaan tuomat rutiinit ja hylkäämään vanhat käyttäytymismallit siten, että uudet toimintatavat jäävät pysyviksi.

Mielestäni keskeinen syy siihen, että monet organisaatiot kamppailevat edelleen muutoshankkeidensa toteuttamisessa on, että ihmiset eivät vieläkään ole muutoksen keskiössä. Puuttuu syvempi ymmärrys muutosjohtamisesta ihmisiin keskittyvien toimien jatkumona. Lisäksi organisaatioiden eli niissä työskentelevien ihmisten muutoskyvykkyys ei usein ole riittävä.

Peter Drucker totesi tutkimuksessaan jo kaksikymmentä vuotta sitten, että 2000-luvun organisaation arvokkain voimavara on sen tietotyöntekijät ja näiden tuottavuus (California Management Review, 1999, vol 41, nro 2). Jatkuvan muutoksen ollessa ominaista tälle ajalle on huolestuttavaa huomata, että useimpien organisaatioiden arvokkaimpien voimavarojen kyvyt ovat yhä monin tavoin puutteellisia muutosten toteuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Organisaation riittävä muutoskyvykkyys on välttämätöntä, jotta onnistuneeseen muutoksen läpivientiin on ylipäätään edellytykset. Se mahdollistaa hankkeiden tehokkaan toteutuksen, toisin sanoen tehokkaat, arvoa tuottavat investoinnit. Se parantaa hankkeiden onnistumisen todennäköisyyttä. Johdon on mahdollista tehdä parempia päätöksiä, kun se ymmärtää muutoshankkeiden vaikutukset ihmisiin ja organisaatioon. Työntekijät toimivat tehokkaammin muutoksen aikana, työ on joustavampaa, muutosta voidaan sopeuttaa tarpeiden mukaan ja organisaatioon aiheutuu vähemmän eripuraa.

Kilpailukykyisimpiä ovat yritykset, joiden henkilöstöllä on kyky toteuttaa onnistuneita muutoksia toistuvasti. Organisaation muutoskyvykkyyden parantaminen tarkoittaa parempaa liiketoimintaa.

Haluatko oppia lisää muutoskyvykkyydestä ja saada ajatuksia ja työkaluja, jotka auttavat menestymään jatkuvan muutoksen aikakaudella? CCEA järjestää 21. maaliskuuta vuoden mielenkiintoisimman muutostapahtuman CHANGE19.

Lue lisää ja ilmoittaudu tapahtumaan >>