Mika Paalanne: Muutoksen läpiviejät – hekin tarvitsevat tukea

Kaikki ihmiset tarvitsevat tukea muutoksissa. Oman elämän muutoksissa tukea haetaan tyypillisesti ystäviltä, perheeltä tai ammattiauttajilta. Työpaikalla käännytään kollegoiden, esimiehen sekä muutosten läpiviennin asiantuntijoiden puoleen.

Monissa organisaatioissa on ymmärretty muutoksen kohteena olevien ihmisten tukemisen tärkeys. Viime vuoden aikana havaitsin useammassakin muutoshankkeessa, että erityisesti tukea tarvitsevat ihmiset, joiden tehtävänä on viedä muutosta läpi työyhteisöissä ja organisaatiossa. Tässä roolissa toimiva henkilö voi olla muutosagentti, järjestelmän pääkäyttäjä, esimies tai projektipäällikkö. Nämä ihmiset ovat avainasemassa muutosten onnistumisessa, ja silti heidän tukemisensa saattaa usein jäädä hyvinkin vajaaksi.

Muutoksen läpiviejille täytyy antaa mahdollisuus hankkia tarvittava osaaminen

Organisaatiossa tai työyhteisössä muutokset laitetaan yleensä liikkeelle pienen porukan kesken. Kun muutosvisio on saatu selkeytettyä (kannattaa lukea Pauliina Juholan erinomainen kirjoitus), tarvitaan enemmän ihmisiä viemään viestiä eteenpäin. Näiden ihmisten kanssa on tärkeä keskustella siitä, mitä heidän roolinsa tarkoittaa, mitkä ovat muutoksen avaintavoitteet ja ennen kaikkea yhdessä selvittää, minkälaista tukea he tarvitsevat sekä tarjota heille mahdollisuus hankkia tarvittava osaaminen. Muutoskyvykkyyden valmennuksilla voidaan kasvattaa tätä osaamista, lisätä luottamusta tehtävässä onnistumiseen sekä tarjota konkreettisia työkaluja erilaisiin muutostilanteisiin.

Muutoksen läpiviejien täytyy kulkea oma muutosmatkansa

Jotta pystyy uskottavasti ja positiivisella asenteella kertomaan, minne ollaan menossa, täytyy ensin varmistaa itselleen muutostarinan merkityksellisyys. Muutoksen läpiviejän täytyy päästä etenemään omalla muutoskäyrällään ja käydä läpi itseään vaivaavat asiat. Kollegoiden tuki on tässä tärkeää, ja onkin äärimmäisen hyvä järjestää ihmisille mahdollisuus keskustella avoimesti keskenään. Näin he voivat jakaa haasteita ja hyviä kokemuksia sekä tuulettaa omia tunteitaan ja ajatuksiaan. Tämä auttaa myös hyvän työvireen ja toimeenpanokyvyn ylläpidossa. Kollegani Katri Ranta on käsitellyt tätä blogitekstissään.

Muutoksen läpiviejiä täytyy tukea koko hankkeen ajan

On hyvin yleistä, että muutoshankkeen edetessä sen läpiviejät kokevat jääneensä yksin. Heitä voidaan tukea esimiesten, hanketoimiston, hankejohdon sekä muutoshallinnan ammattilaisten suunnalta.

Esimiehen tulee ymmärtää tavoitteet, tukea niiden saavuttamisessa ja varmistaa, että tehtävään on tarpeeksi aikaa käytettävissä. Hankkeen täytyy tarjota eri kohderyhmille sopivat materiaalit, joiden avulla viestiä voidaan luottavaisesti viedä eteenpäin. Johdon näkyvä tuki ja viestintä ovat myös onnistumisen edellytyksiä. Lisäksi voidaan järjestää esimerkiksi työpajasarja, jossa muutoshallinnan ammattilaiset voivat tuoda konkreettisia apuvälineitä ihmisten kohtaamiin käytännön haasteisiin. Tavoitteena on, että muutoksen läpiviejä on luottavainen, osaava ja motivoitunut.

Tukemalla muutoksen läpiviejiä hankkeen onnistumisen todennäköisyys nousee – ja samalla kasvaa ihmisten ja organisaation muutoskyvykkyys sekä valmius viedä eteenpäin tulevia muutoksia.

Oletko sitä mieltä, että teidän organisaatiossanne muutoksen läpiviejien tukemiseen panostetaan tarpeeksi?