Auli Packalén: Tarina myyntimiehestä jatkuvan muutoksen aikana

Viime vuosien aikana olen ollut mukana auttamassa asiakkaitamme kymmenissä muutoshankkeissa. Olen oppinut tuntemaan erittäin hyvin tyypin, joka löytyy joka organisaatiosta. Kutsutaan häntä vaikka Mikoksi. Hän voisi toki olla myös Maija, mutta mennään nyt Mikolla tällä kertaa.

Mikko työskentelee myyntipäällikkönä suuressa kansainvälisessä yrityksessä. Vuoden 2019 aikana häneen vaikuttaa 12 *) erilaista muutosta. Hankkeita, jotka vaativat uuden oppimista, uusien roolien, prosessien, tehtävien, rutiinien tai jopa täysin uuden ajattelutavan tai työskentelytapojen omaksumista.

Vuoden 2019 aikana häneen vaikuttaa 12 erilaista muutosta. Hankkeita, jotka vaativat uuden oppimista, uusien roolien, prosessien, tehtävien, rutiinien tai jopa täysin uuden ajattelutavan tai työskentelytapojen omaksumista.

Tänä vuonna Mikkoon kohdistuu neljä koko yrityksen tasoista muutosta: uusi strategia, uusi HR-järjestelmä, joka vaatii enemmän itsepalvelua, uusien digitaalisten työvälineiden ja työtapojen lanseeraus sekä uusi IT-palvelumalli, kun ulkoistuskumppani vaihtuu.

Lisäksi Mikon liiketoimintayksikkö vetää kahdeksaa häneen suoraan kohdistuvaa muutosta, kuten useiden uusien palveluiden ja ratkaisujen lanseeraukset, myyntiorganisaation uudistus, CRM-järjestelmän versiouudistus sekä myyntiprosessin osan automatisointi. Nämä 12 projektia lähettävät Mikolle viestejä, koulutuskutsuja, ohjeita, verkkokurssilinkkejä ja niin edelleen – melko usein koordinoimatta näitä mitenkään projektien välillä.

Mikko on itse asiassa tyyppi, joka uskoo jatkuvaan parantamiseen ja siihen, että pysyäkseen kilpailukykyisenä liiketoiminnan täytyy jatkuvasti uudistua. Hänestä uusi strategia on merkityksellinen, ja hän näkee uuden CRM-järjestelmän hyödyt. Mutta hän ei vain pysty tähän kaikkeen.

Mikko on itse asiassa tyyppi, joka uskoo jatkuvaan parantamiseen ja siihen, että pysyäkseen kilpailukykyisenä liiketoiminnan täytyy jatkuvasti uudistua. Mutta hän ei vain pysty tähän kaikkeen.

Kuten jokaisella myynnissä työskentelevällä, Mikon päivät kuluvat asiakaspalavereissa tai puhelimessa. Hän edistää myyntimahdollisuuksia, etsii parhaita ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin ja tekee tarjouksia, kuten kaikki muutkin myyntityötä tekevät. Luonnollisesti tämän vuoden myyntitavoitteet ovat suurin Mikon työtä ohjaava asia. Jos hän suoriutuu hyvin, bonuksiakin saattaa olla luvassa.

Jos lisäisimme kaikki nämä 12 muutosta hänen päivittäisen työkuormansa päälle, Mikko yksinkertaisesti hukkuisi töihin. Joten hän priorisoi ja jättää osan asioista pienemmälle huomiolle. Kun on monta rautaa tulessa jatkuvasti, kuka luulee, että Mikko jättää tekemättä ne työt, jotka suoraan vaikuttavat vuoden 2019 myyntiin? No, en minäkään.

Kun katsomme Mikkoa ja hänen arkeaan, voimme melko selvästi nähdä, mitä yritykset tarvitsevat menestyäkseen jatkuvassa muutoksessa: Tasapainon kuormituksen ja kapasiteetin välillä. Tasapainon päivittäisen työn ja muutoksiin liittyvien tarpeiden ja odotusten välillä.

Kun katsomme Mikkoa ja hänen arkeansa, voimme melko selvästi nähdä, mitä yritykset tarvitsevat menestyäkseen jatkuvassa muutoksessa: Tasapainon kuormituksen ja kapasiteetin välillä.

Tasapainottamisessa ja Mikon auttamisessa hallitsemaan kaistanleveyttään ylimmän johdon rooli on erittäin kriittinen. Heillä tulee olla ajantasainen ymmärrys siitä, kuinka eri projektit vaikuttavat ihmisiin ja milloin. Tämän tiedon perusteella he pystyvät priorisoimaan projekteja ja miettimään niiden läpivientijärjestystä. Mitä voidaan tehdä heti? Mitä voi jättää myöhemmäksi?

Tyypillisesti raha ja joskus projektin johtamiseen tarvittavat resurssit vaikuttavat priorisointiin. Lähes koskaan vaikutukset ihmisiin – Mikkoon ja hänen kollegoihinsa – eivät vaikuta.

Tunnetko oman organisaatiosi Mikot? Miten voisit auttaa heitä menestymään jatkuvan muutoksen aikana?

* Muutosten lukumäärä 12 perustuu CCEAn helmi-maaliskuussa 2019 tekemään tutkimukseen. Tutkimuksen mukaan vastaajien yrityksissä on käynnissä keskimäärin 12 muutoshanketta, joilla on vaikutuksia myyntiin vuonna 2019. Mitä suurempi organisaatio, sitä suurempi on muutosten määrä. Yli 10 000 hengen organisaatioissa keskimääräinen myyntihenkilöstöön vaikuttavien muutosten määrä oli 15,4. Kysyimme myös, kuinka muutosten määrä on muuttunut kahden viime vuoden aikana. Lähes kaikki vastaajat kertoivat, että muutosten määrä on kasvanut.

Kirjoitus perustuu Auli Packalénin esitykseen CCEAn järjestämässä CHANGE19-tapahtumassa maaliskuussa 2019.