Meyer Turun muutoskyvykkyys kasvuun uusien työkalujen ja valmennuksen avulla

Euroopan suurimpiin laivanrakennusyhtiöihin lukeutuva Meyer Turku siirtyi uuteen ERP-järjestelmään toimintansa tehostamiseksi. Järjestelmän käyttöönotto ja koulutus tapahtuivat pääkäyttäjäverkoston tuella. Hankkeen onnistumisen kannalta keskeistä oli pääkäyttäjien riittävä osaaminen ja tuki sekä oikeat työkalut muutoksen läpivientiin ja loppukäyttäjien kouluttamiseen.

CCEA suunnitteli Meyerin pääkäyttäjäverkostolle monipuolisen oppimispolun, joka oli hyvä yhdistelmä teoriaa, käytäntöä ja tehtäviä. Kokonaisuuteen kuului CCEAn konsulttien fasilitoima muutososaamisen kehittämisen työpajasarja.

”Tämä muutos oli meyerilaisille monimutkainen ja haastava. Pääkäyttäjät tarvitsivat paljon tukea valmentajan roolissaan, olihan heidän vastuullaan toimia koko organisaation tukena tässä muutoksessa. CCEAn tarjoama palvelu oli ensiluokkaista: konsultit olivat todella ammattitaitoisia ja joustavia. Ketteränä kumppanina CCEA pystyi mukauttamaan suunnitelmaa projektin edetessä ja tarjosi apua aina kun sitä tarvittiin”, kiittää koulutuspäällikkö Sara Huldén.

”Kilpailukykyisimpiä yrityksiä ovat ne, joissa työntekijöiltä löytyy kykyä toteuttaa muutoksia toistuvasti. Olemme vuosien aikana oppineet, etteivät yritykset saavuta pysyvää muutosta toteuttamalla kertaluonteisia tai yksisuuntaisia koulutuksia. Siksi halusimme nytkin ottaa pääkäyttäjät mukaan alusta asti ja tarjota heille mahdollisuuksia harjoitella roolia käytännössä ja haastavissa tilanteissa”, sanoo CCEAn johtava konsultti Auli Packalén.

CCEA vastasi palvelullaan asiakkaan tarpeisiin, ja Meyerin muutosvalmius lähti kasvuun. Työpajojen jälkeen pääkäyttäjät suhtautuivat positiivisemmin koko muutokseen ja konkreettisiin työkaluihin muutoksen eteenpäin viemiseksi.

”Jokainen meistä kohtaa jatkuvasti muutoksia, niin työssä kuin henkilökohtaisessa elämässä. Ja muutoksiin täytyy mukautua yhä nopeammin ja nopeammin. Tämä vaatii uutta osaamista ja työkalupakkia hyödynnettäväksi jokapäiväisessä tekemisessä. Suosittelenkin lämpimästi muutoskyvykkyyden kehittämistä jokaiselle”, Sara Huldén kiteyttää.

Riittääkö organisaatiosi kyvykkyys jatkuvan muutoksen aikakaudella? Lue lisää CCEAn muutoskyvykkyyden kehittämisen palvelusta >>

Lue lisää CCEAn roolista tässä muutoksessa >>