Rita Mallius: Miksi muutoksessa toiset ovat sinua tärkeämpiä?

Muutoksen onnistuneeseen johtamiseen on lukematon määrä hyviä neuvoja. Tutkittua ja tutkimatonta tietoa siitä, miten luodaan ymmärrystä; rakennetaan luottamusta ja visiouskoa; hallitaan muutosvastarintaa; osallistetaan ja sitoutetaan; kiteytetään ja viestitään; koulutetaan ja autetaan; valtuutetaan ja voimautetaan…

Itse etsin yhtä ajatusta, joka toisi yhteen näitä tärkeitä näkökulmia ja joka voisi yksinkertaisen periaatteen tapaan auttaa muutoksen johtajaa tekemään oikeita, muutosta eteenpäin vieviä valintoja. Kokemusten, kuultujen viisauksien ja mieleen jääneiden hajatelmien summana se lopulta kirkastui, ja siksi väitänkin CCEAn webbisivuilla, että ”Muutoksen ytimessä on opittava olemaan toisia, ei itseä varten”. Sanoma on rohkaiseva, tai egoa ikävästi kaihertava, riippuen siitä, katsotko asiaa muutoksessa olevan ihmisen vai ehkäpä muutostarpeen määritelleen tai muutosta läpivievän henkilön näkökulmasta.

Toisia varten oleminen ei ole helppoa. Ei arkisessa elämässä, ihmissuhteissa kuin muutostilanteissakaan. Olemme luotuja edistämään omia tarpeitamme. Ajatus toista varten olemisesta avaa mahdollisuuden ennen kaikkea aitoon dialogiin: kuunteluun, ymmärtämiseen ja kysymiseen – ilman välitöntä arvottamista.

Tämä puolestaan on edellytys sille, että ”ne toiset” ymmärtävät sinua, sitoutuvat tavoitteisiisi ja pystyvät löytämään muutoksessa suunnan, johon he haluavat mukaan. Tai sitten he eivät sitä löydä, mikä sekin on usein arvokas havainto muutoksen suunnan uudelleenarvioimiseksi.

Jotta yksinkertainen periaate ohjaa valintojasi, on se pidettävä arjessa tiiviisti mukana. Joten, ennen kuin vastaat vähätellen muutosta koskeviin kysymyksiin, koska pidät niitä epärelevantteina tai ohitat vastarannankiisken kritiikin, koska koet sen turhaksi tai jätät viestimättä, koska olet jo itse kyllästynyt sanomaasi, oletat muiden osaavan ja ymmärtävän, pyyhit kiireen verukkeella toimenpidesuunnitelmistasi osallistamisen aktiviteetit tai luotat omaan visioosi 100-prosenttisesti – pysähdy ja siirrä oma kokemuksesi hetkeksi sivuun. Mieti: oletko tekemässä valintaasi toisia vai itseäsi varten?

Muutoksen läpivienti on määrätietoista eteenpäin työntämistä ja joskus perässä vetämistä. Mutta ennen kaikkea siinä on kyse palvelutehtävästä ja toisten auttamisesta, mukaan saamisesta ja ottamisesta. Vaikka muutosjohtaja on usein alussa yksin, on oleellista osata luopua yksinäisen veturin roolista. Kun muutostarve on havaittu ja muutoksen suunta vision tasolla kirkas, on viimeistään aika kääntää katse rohkeasti itsestä poispäin. Joskus se vaatii sinnikästä työtä, ja joudut päivittäin palaamaan kysymykseen ”teenkö todella valintani toisia varten?”.

Lue lisää palvelustamme: Muutoksen läpivienti