Katri Ranta: Muutososaaminen nousuun – unohdetaan hurmos ja keskitytään kestäviin oppimistuloksiin

Muutososaaminen hyötykäyttöön

Oletko joskus osallistunut inspiroivan kouluttajan vetämään muutosluentoon tai koulutuspäivään, jonka jälkeen pursuat energiaa ja intoa? Haluat ottaa heti uudet ideat käyttöön omassa muutoshankkeessasi ja pyörität mielessäsi uusia suunnitelmia. Mutta mitä tapahtuu, kun palaat työpöydän ääreen? Inspiraatio on tipotiessään, eivätkä ideat ehkä tunnukaan enää omaan projektiin sopivilta. Työ ottaa vallan ja puhaltaa kaiken taian tomuna ilmaan. Koulutuksesta saadut opit jäävät käyttämättä.

Entä jos tällaiset muutososaamisen koulutukset korvattaisiin oppimispoluilla, joista olisi takeena pysyvät oppimistulokset?

Kokemuksen perusteella uskomme, että vaikuttavimpien tulosten saavuttamiseksi oppimisen on tultava eri lähteistä: muodollisesta koulutuksesta, vuorovaikutustilanteista sekä työssä oppimisesta. McCallin, Lombardon ja Eichingerin 1980-luvulla luomaa 70/20/10-mallia on käytetty laajasti oppimisen viitekehyksenä. Erilaiset oppimistavat ja oppimistarpeet määrittelevät, mikä on teoreettisen, sosiaalisen ja käytännössä oppimisen osuus.

Myös oppimisympäristö muuttuu. Teknologia mahdollistaa monipuolisia mobiili- ja verkko-opiskelumahdollisuuksia. Opiskelua räätälöidään enemmän yksilön tarpeiden mukaan. Mutta miten oppi oikeasti tarttuu meihin? Olemme luonnostamme sosiaalisia olentoja, ja valtaosa oppimisesta tapahtuu sosiaalisesti. Tiedon jakaminen on nykyään työntekijöiden mieluisin keino oppia. Näin todetaan myös Bersin & Deloitten tutkimuksessa (Aligning L&D to the Rest of the Organization, Johnson, D., 2015).

Neurotieteen näkökulmasta tarvitaan neljä periaatetta kestävän oppimiskokemuksen synnyttämiseksi: huomion riittävä kiinnittäminen uuteen oppimateriaaliin, yhteyksien luominen jo olemassa olevaan tietoon, tunnetason kokemukset sekä opittavaan tietoon palaaminen säännöllisesti (The Science of Making Learning Stick: AGES Model, NeuroLeadership Journal, Davis, Balda, Rock, McGinniss & Davachi, 2014).

Muutososaaminen nousuun CCEAn oppimispoluilla

CCEAn tarjoamat muutoskyvykkyyden oppimispolut on rakennettu tärkeimmistä tehokkaan oppimisen ja pysyvien oppimistulosten mahdollistavista elementeistä. Oppimispolkujen sisältöön vaikuttavat toki myös osallistujat ja heidän roolinsa muutoksen läpiviennissä; ovatko he muutoksen tekijöitä, ylintä johtoa vai tiimiesimiehiä.

Yksilölliset oppimistarpeet otetaan tarkasti huomioon, ja niiden pohjalta jokaisen osallistujan oppimistavoitteet määritellään CCEAn oppimispolun alussa. Tavoitteita arvioidaan matkan varrella.

Interaktiivisissa koulutussessioissa tarjotaan konkreettisia harjoituksia, jotka ovat esimerkkejä todellisista yrityksissä läpiviedyistä muutoksista. Työpajojen suunnittelussa on hyödynnetty sadoissa muutosprojekteissa kerryttämäämme kokemusta. Koulutussessioiden välissä osallistujat pääsevät harjoittelemaan oppeja muutoksissa, jotka heidän omassa työssään ovat parhaillaan käynnissä tai kohta tulossa.

Saadaksemme sosiaalisen oppimisen ja kokemusten jakamisen mukaan oppimispolkuun, ohjelmaan kuuluu myös yksilö- ja ryhmäsparrausta sekä pienryhmätyöskentelyä. Asiantuntijamme ovat osallistujien käytettävissä henkilökohtaiseen sparraukseen läpi koko oppimismatkan.

Kuinka muutososaaminen ja sen kehittäminen toteutuvat omassa organisaatiossasi?

Tutustu avoimiin muutososaamisen oppimispolkuihimme >>

Lue lisää: Muutoskyvykkyyden kehittäminen >>

Kirjoittaja työsktenli CCEAlla seniorikonsulttina.