Juha Lindfors: Mitä taitoja hyvä muutoksentekijä tarvitsee?

Oletko muutoksentekijä?

Vastaus on kyllä, jos toimit projektipäällikkönä, agile-valmentajana, muutosjohtajana tai PMO-roolissa, tai olet jollain muulla tavalla aktiivisesti osallisena organisaatiosi muutoshankkeissa.

Ennen kaikkea tulee mahdollistaa ihmisten menestyksekäs matka läpi muutoksen.

Rooliisi sisältyy muutoksen suunnittelua, toteuttamista ja ylläpitoa. Ennen kaikkea sinun tulee mahdollistaa ihmisten menestyksekäs matka läpi muutoksen. Samalla kasvatetaan todennäköisyyttä, että meneillään olevan muutoksen hyödyt toteutuvat ja muutokseen tehty sijoitus saadaan tuottamaan ihmisten käyttäytymis- ja toimintatapojen muutoksen myötä.

Muutososaamisen kehittäminen

Todennäköisesti organisaatiossasi on käynnissä paljon muutoksia. Usein niissä keskitytään liikaa konkreettisiin lopputuloksiin, kuten työkaluun, sovellukseen, prosessiin – mitä näitä nyt on. Ne edustavat kuitenkin vain muutoksen teknistä puolta. Liiketoiminnan hyötyjen saavuttamiseksi on saatava muutos tapahtumaan ihmisten parissa. Muutos tapahtuu vasta, kun ihmiset alkavat tehdä asioita uudella tavalla ja toistavat uusia rutiineja alun takaiskuista ja muutosvastarinnasta huolimatta.

Elämme jatkuvan muutoksen aikakautta, ja muutoskyvykkyyden kehittäminen on välttämätöntä jokaisessa organisaatiossa. Muutoksentekijä on tällöin avainasemassa. Niinpä onkin elintärkeää varmistaa, että juuri sinun taitosi menestyksekkääseen muutoksen toteuttamiseen ovat ajan tasalla. On loogista aloittaa muutoskyvykkyyden kehittäminen sinusta.

Mitä osaamista muutosjohtaja tarvitsee?

Sadoista muutoshankkeista saamamme kokemus on osoittanut, että muutoksentekijöinä työskentelevien henkilöiden osaamiskartasta tulisi löytyä nämä taidot:

  • Taito lähestyä muutosta ihmisten näkökulmasta ja johtaa muutosta
  • Kyky konkretisoida muutos ja viestiä jokaiselle, ”mikä muutoksessa koskettaa minua?”
  • Muutosviestinnän hallitseminen ja muutostarinan rakentaminen
  • Kyky analysoida, suunnitella, iteroida ja mitata muutosta ja sen etenemistä
  • Ihmisten sitouttaminen ja kannustaminen muutoksen läpi
  • Taito pystyttää ja johtaa muutosagenttiverkostoja sekä muita ihmiskeskeisiä tukikanavia
  • Taito hallita haastavia tilanteita muutoksessa

CCEAn tarjoamat oppimispolut muutoksentekijöille vastaavat jatkuvan muutoksen aikakauden vaatimuksiin. Ne rakentuvat tärkeimmistä tehokkaan oppimisen ja pysyvien oppimistulosten mahdollistavista elementeistä, joista kollegani Katri Ranta hyvin kirjoittaa.

Kuinka varmistat, että omat taitosi ovat ajan tasalla ja kehittyvät jatkuvasti?

Lue lisää: Muutoskyvykkyyden kehittäminen >>