CCEAn johtoryhmä uudistuu

CCEA on kasvanut viime vuodet voimakkaasti. Reilussa 10 vuodessa olemme kehittyneet start-upista Suomen johtavaksi muutosten läpiviejäksi. Johtoryhmän ydin on pysynyt samana lähes 10 vuotta, ja nyt sen on aika uudistua. CCEAn johtoryhmässä uusina jäseninä ovat aloittaneet johtavat konsultit Johanna Wäänänen ja Juha Lindfors.

Yrityksen kasvaessa olemme tunnistaneet tarpeen katsoa johtoryhmän vastuita uusiksi sekä kiinnittää entistä enemmän huomiota CCEAn toimintamalleihin, asiakaskokemuksen johtamiseen ja teknologioihin. Nyt nämä osa-alueet saavat johtoryhmässä omat omistajansa. Lisäksi varmistamme toimitusjohtajalle riittävän tuen talouden saralla. Uudistunut johtoryhmä on aloittanut lokakuun alusta.

Asiakaskokemus entistä isompaan rooliin

CCEAn asiakaskokemuksesta vastaavana johtajana on aloittanut Johanna Wäänänen, jonka vastuulla ovat muun muassa CCEAn asiakastyytyväisyys sekä prosessit, roolit ja työkalut asiakastyössä.

Asiakkaamme ovat olleet aina tyytyväisiä saamaansa palveluun. Palvelun laadun ytimessä ovat meidän ihmisemme. CCEAn kasvaessa vastuullani on varmistaa, että palvelun laatu säilyy erinomaisena ja että asiantuntijoillamme on käytössään kaikki tarvittava tuki ja työkalut palvelun tuottamiseen. Olen ylpeä saadessani liittyä johtoryhmään ja pyrkiä tavoitteisiin CCEAn arvojen mukaisesti yhdessä koko tämän upean porukan kanssa”, Johanna sanoo.

Talousjohtaminen ja teknologiat petaavat tulevaa

Taloudesta ja teknologiasta vastaavaksi johtajaksi on nimitetty Juha Lindfors. CCEAn kasvun ja kansainvälistymisen myötä talousjohtamisen keskeinen rooli koko yrityksen toiminnan ohjaamisessa korostuu. Teknologian rooli kaikessa tekemisessä vahvistuu, ja tavoitteena on digitalisoitua niin CCEAn toiminnassa kuin palvelutarjonnassa.

”Vuosien aikana CCEAn johtoryhmä on hitsautunut tiiviiksi ryhmäksi, jossa vallitsee kunnioitus ja luottamus muita kohtaan. Tähän tiimiin on ilo saada liittyä ja kulkea yhdessä uutta oppien eteenpäin. Tavoitteenani on kehittää taloushallintoa ja raportointia niin, että pystymme ennakoimaan tulevaa sekä tuottamaan asiakkaillemme entistä parempia palveluita. Työkaluja kehitetään vastamaan parhaalla tavalla myös lonttien tarpeita, jotta he voivat keskittyä tärkeimpään eli asiakastyöhön”, kertoo Juha.

“Aikaa laajenemiselle Ruotsiin”

Reetta Rajala jatkaa CCEAn toimitusjohtajana sekä myynnin vetovastuussa, varatoimitusjohtaja Mira Dahlmanin vastuulla on edelleen ihmisiin ja yrityskulttuuriin liittyvät asiat ja Auli Packalénilla CCEAn brändi sekä palvelutarjonta ja sen kehittäminen.

”Nykyisellä johtoryhmällä on huikea kokemus CCEAn johtamisesta. CCEA ei olisi mitenkään voinut menestyä ilman Aulin ja Miran mieletöntä energiaa ja vahvaa näkemystä. Olemme onnistuneet kaappaamaan CCEAan runsaasti upeita osaajia, ja on juuri oikea aika nostaa heistä kaksi johtoryhmään. Juha ja Johanna tuovat johtoryhmäämme tuoreita ajatuksia, uudenlaista kokemusta ja osaamista”, sanoo Reetta Rajala.

“Johanna kohottaa entisestään johtoryhmän kyvykkyyttä pureutua asiakkaiden ongelmiin ja löytää niihin ratkaisuja. Juhan analyyttisyys sekä osaaminen ja näkemys teknologian saralla ovat välttämättömiä CCEAn tulevaisuuden suunnitelmille ja markkinan vaatimuksille. Uusien johtoryhmäroolien myötä minulle vapautuu enemmän aikaa esimerkiksi CCEAn laajentumishankkeelle Ruotsissa sekä myynnin johtamiselle”, Reetta lisää.

Kuvassa ylärivissä ovat Reetta Rajala, Juha Lindfors ja Johanna Wäänänen, alarivissä Mira Dahlman ja Auli Packalén.