Minna Kivimäki: Inhimillistä (muutos)johtajuutta

Meillä CCEAssa on ollut viime aikoina pohdinnassa johtaminen ja luonnollisesti eritoten muutosjohtaminen. Nordic Business Forumista on nyt vierähtänyt reilu kuukausi ja siellä johtaminen oli suuresti agendalla. Kuukausi sitten emännöimme toimistollamme bisneskirjapiirin ensimmäisen tapaamisen teemalla moderni muutos ja muutosjohtaminen.

Jos kaikkia näissä käytyjä keskusteluja vetää yhteen, merkittäväksi nousee inhimillisen johtajuuden korostuminen.

Aitous ja rohkeus

Nordic Business Forumissa Carla Harris korosti johtamisessa ennen kaikkea aitoutta, luottamusta ja selkeyttä. Aitous on sitä, että näyttää oman inhimillisyytensä ja laittaa itsensä peliin. Luottamus rakentuu puolestaan siitä, että tekee sen, mitä on sanonut tekevänsä. Johtajan tehtävä on myös luoda selkeyttä suunnasta ja tavoitteesta – jopa silloinkin, kun ei edes itse sitä näe. Tämän lisäksi Harris painotti epäonnistumisen hyväksymistä ja jopa juhlistamista. Hyvältä johtajalta hän peräänkuulutti työntekijöiden kuuntelemista ja mukaan ottamista sekä rohkeutta; johtajan täytyy pystyä puhumaan myös vaikeista asioista niiden oikeilla nimillä.

Näitä samoja teemoja käsitteli myös Brené Brown. Myös hän painotti rohkeuden merkitystä menestyksekkäässä modernissa johtamisessa. Brownin mukaan rohkea johtaja kykenee mm. käymään vaikeita keskusteluja, käsittelemään tunteita ja pelkoja sekä toipumaan epäonnistumisista nopeasti. Brown alleviivasi sitä, että rohkeuden mukana tulee myös haavoittuvuus – ja oikeastaan niin päin, että et voi olla rohkea, jos et ole ensin haavoittuva. Haavoittuvuus on kykyä sietää epävarmuutta sekä paljastaa ja käsitellä tunteita.

Bisneskirjapiirin tapaamisessa keskustelun pohjustuksena oli kaksi kirjaa: Aaron Dignanin Brave New Work sekä Hille Korhosen ja Tytti Bergmanin Johtaja muutoksen ytimessä. Keskustelu kiertyi sen ympärille, kuinka muutos lähtee ihmisten konkreettisista teoista ja kuinka esimiesten johtamistaidot ovat merkittävä tekijä muutosten onnistumisessa. Muutoksia tehdään ihmisten kanssa heihin luottaen ja yhdessä oppien, ei ihminen pelkästään muutoksen kohteena. Myös Korhonen ja Bergman korostavat johtajan aitoutta, epätäydellisyyden ja inhimillisyyden näyttämistä; johtajalla ei tarvitse olla kaikkia vastauksia, vaan ne löytyvät organisaatiosta, kunhan sitä malttaa kuunnella. Johtajan tehtävä on vision ja suunnan selkeä näyttäminen ja strategian sanoittaminen konkreettiseksi.

Ihmiskeskeinen muutos

Jos yllä olevan tiivistäisi modernin inhimillisen muutosjohtajuuden avainkohdiksi, ne voisivat mennä näin:

  1. Kohtaa ihmiset vaikeissakin muutostilanteissa omana aitona itsenäsi – kuunnellen, havainnoiden ja yhdessä oppien
  2. Puhu asioista niiden oikeilla nimillä. Jos et tiedä jotakin, sano myös se. Johtajalla ei tarvitse olla kaikkia vastauksia valmiina
  3. Näytä organisaatiolle selkeä suunta, vaikka muutos olisi kuinka epämääräinen ja vaikea tahansa. Puhu strategia auki konkreettisin sanoin
  4. Isotkin muutokset voivat alkaa pienistä teoista. Tärkeä on aloittaa jostakin

Inhimillisessä, modernissa ihmiskeskeisessä muutosjohtajuudessa organisaatioita ei nähdä mekaanisina kontrolloitavina ”koneina” vaan elävinä organismeina, jotka kehittyvät ja muuttuvat joskus yllättävilläkin tavoilla. Ihmiset eivät ole vaikeasti hallittavia pelinappuloita, joita yritetään manipuloida muuttumaan vaan aktiivisia toimijoita, jotka tarttuvat innolla uudistumiseen, kun heille annetaan siihen mahdollisuus ja heihin luotetaan.

Muutoksen ihmiskeskeinen johtaminen on CCEAn keskeinen toiminta-ajatus ja lähestymistapa muutokseen. Voit lukea siitä lisää Leading in Change -käsikirjasta.