CCEA ostaa muutosten mittausyritys Celkee Oy:n ja tekee muutoksista mitattavia

Suomen suurin muutosten läpiviennin asiantuntija CCEA Oy ja muutoksen mittaukseen erikoistunut Celkee Oy yhdistyvät. Kauppa täydentää CCEAn palveluvalikoimaa muutosten mittaamisella, joka on yksi keskeisistä muutosten onnistumisen edellytyksistä ja tuo hyödyllistä tietoa muutoksen etenemisestä johdolle ja tekijöille. Kauppa on myös merkittävä strateginen askel kohti CCEAn ihmislähtöisen muutoksen palvelujen digitalisointia.

Celkee on CCEAn monivuotinen kumppani, jonka digitaalinen muutosten mittaamisen ratkaisu Celkee Insight® on käytössä paitsi isossa joukossa suomalaisia organisaatioita, myös useilla CCEAn globaaleilla asiakkailla.

“Celkee Insight on muutosten mittausratkaisu, joka peittoaa markkinoilla olevat kysely- ja pulssityökalut kolmella tavalla. Muutoksen kohteena olevien ryhmien on äärimmäisen helppoa jatkuvasti tuoda näkemyksensä ja kokemuksensa muutoksesta johdon tietoon. Toiseksi Celkee Insight raportoi erittäin kattavasti ja yksinkertaisesti tiedon siitä, miten ihmiset kokevat muutoksen. Näin muutosten johto ja tekijät pystyvät keskittymään niihin ryhmiin, jotka eniten tarvitsevat tukea. Lisäksi Celkee Insight antaa muutoksesta jatkuvasti ajantasaisen tilannekuvan ja trendin. Johdon ei tarvitse odottaa pulssikyselyitä ja niistä saatavien raporttien valmistumista”, CCEAn toimitusjohtaja Reetta Rajala perustelee Celkeen ostamista.

Mittausratkaisu perustuu käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen, ja se auttaa nopeuttamaan muutoksen läpivientiä ajantasaisten ja hyvin kohdistettujen toimenpiteiden avulla.

”CCEA on ihmislähtöisen muutoksen edelläkävijä ja jo nyt Suomen suurin muutosten läpiviennin toimija – ja itse asiassa merkittävä peluri pohjoismaisellakin tasolla. Celkeen ostaminen täydentää palvelutarjontaamme mittaamisella. Mitattavat muutokset kasvattavat huomattavasti kyvykkyyttämme tuottaa arvoa asiakkaillemme ja ovat meille tärkeä askel siinä, miten tehostamme muutosten läpivientiä digitalisoimalla”, Reetta jatkaa.

Celkee on tamperelainen vuonna 2012 perustettu yritys, joka työllistää 3 henkilöä. Celkee Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli noin 470 000 euroa. Kaupan myötä Celkeen työntekijät jatkavat CCEAlaisina.

”CCEA on muutosten läpiviennissä maailmanluokan asiantuntija, jolla on vahva globaali asiakaskunta sekä erittäin hyvä maine. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä jo usean vuoden ajan, joten tämä on luonteva seuraava askel Celkeelle. Osana CCEAa pystymme kehittämään Celkee Insight®:ia niin, että se tukee entistäkin paremmin muutosten onnistumista, projekteja ja vaikuttavuuden seuraamista. Asiakkaillemme yhdistyminen tuo mahdollisuuden saada tuekseen vahvaa osaamista ja kokemusta muutosten johtamiseen ja läpivientiin”, Celkee Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Vättö sanoo.

Lisätietoja:

Reetta Rajala, toimitusjohtaja, CCEA Oy, 040 779 8313
Kimmo Vättö, toimitusjohtaja, Celkee Oy, 040 506 5934

CCEA on Suomen suurin muutosten läpivientiin erikoistunut asiantuntijatuntijayritys, jolla on poikkeuksellinen kyky saada ihmiset tekemään työnsä ja ajattelemaan uudella tavalla. Me määrittelemme muutoksen, suunnittelemme muutoksen läpiviennin ja viemme muutoksen sinnikkäästi käytäntöön. Vaikka yksi ihminen kerrallaan. Näin maksimoimme asiakkaidemme muutosinvestoinnin tuoton.

Celkee Insight®on mittauspalvelu modernille johdolle, joka haluaa ymmärtää aidosti, mitä organisaation eri osat, yksilöt tai asiakkaat ajattelevat muutosten onnistumisen kannalta tärkeimmistä asioista. Ratkaisu perustuu Celkee Oy:n kehittämään Human Intelligence Techonology™ -alustaan.