Reetta Rajala: Kokemusten jatkuva mittaaminen takaa parhaan mahdollisen muutospolun

Muutoksen mittaaminen

Muutos voi olla monimutkainen, monia yksilöitä ja ryhmiä koskettava tapahtuma. Se on iteratiivinen prosessi, joka rakentuu lukuisista keskusteluista organisaation eri tahojen välillä. Vaikka kuinka suunnittelisimme muutoksen läpiviennin ja valmistelisimme etukäteen viestintä-, sitouttamis- ja muita muutosta tukevia toimenpiteitä, emme kykene ennustamaan, miten eri ryhmät todellisuudessa näkevät muutoksen ja kokevat sen.

Ihmisten kokemusta muutoksen etenemisestä ja eri vaiheissa tarvittavaa tukea ei voida mitenkään ymmärtää kunnolla ilman luotettavaa ja ajan tasalla olevaa dataa. Mittaamalla ihmisten käsityksiä muutoksesta jatkumona varmistamme, että olemme kaiken aikaa muutoksen pulssilla ja tiedämme, miten ihmiset kussakin hetkessä muutoksen kokevat. Se on kriittistä tehokkaan ja onnistuneen muutosjohtamisen kannalta.

Jaan nyt muutaman ajatuksen siitä, miten jatkuva mittaaminen voi auttaa muutoksen läpivientiä.

Muutosprosessin vauhdittaminen

Tärkein arvo muutoksen jatkuvassa seurannassa on nopeus: mitä nopeammin saamme tietoa mahdollisista pullonkauloista tai etenemisen esteistä, sitä nopeammin voimme reagoida niihin.

Muutoksen trendit auttavat meitä tunnistamaan, mitkä ryhmät ymmärtävät vähiten menneillä olevasta muutoksesta tai ovat heikoimmin sitoutuneita siihen ja siten kaipaavat eniten tukea. Näin pystymme siirtämään ketterästi muutosjohtajien ponnistukset, viestintäaktiviteetit ja esimiesten sitouttamiskeinot niihin osa-alueisiin, joissa niitä kaivataan eniten, ja vähentää tukea niille ryhmille, jotka kyseisessä hetkessä ovat vähemmän kriittisiä.

Muutosten nopeampi ja tehokkaampi läpivienti säästää organisaatiolta aikaa ja rahaa. Ja mikä tärkeintä, ihmiset pysyvät tyytyväisempinä.

Ihmisten tunne siitä, että heitä kuunnellaan

Ihmislähtöisen muutoksen läpiviennin avain on aistia herkästi ympäröivää ilmapiiriä ja pitää korvat auki kaikenlaiselle palautteelle. Aika usein ihmiset pitävät satunnaisesti toteutettaviin kyselyihin vastaamista ajan haaskauksena, sillä ne harvoin johtavat konkreettisiin parannuksiin, oikea-aikaisista toimenpiteistä puhumattakaan.

Palautteen jatkuva kerääminen ja ennen kaikkea sen perusteella toteutetut nopeat ja hyvin kohdennetut toimenpiteet saavat ihmiset tuntemaan, että heidän näkemyksillään on merkitystä. Osallisuuden tunne myös vahvistaa heidän sitoutumistaan muutokseen ja koko organisaatioon.

Lisää läpinäkyvyyttä ilman datatulvaa

Jatkuva mittaaminen ei merkitse sitä, että koko ajan on valtava kasa dataa odottamassa analysointia. Tarkasti suunniteltu kevyt ja yksinkertainen kysymyspatteristo itse asiassa pyrkii juuri päinvastaiseen: se antaa näkymän ainoastaan niihin tekijöihin, joilla on meille merkitystä valitussa muutoskontekstissa. Koska tuloksia seurataan jatkuvasti, jokainen poikkeama trendikäyrässä on helppo huomata ja jäljittää relevanttiin ryhmään.