Mittaa ihmisten etätyökokemusta

Miten ihmiset kokevat etänä työskentelyn?

Pystyn tekemään työni etänä yhtä tuottavasti kuin toimistossa. Pärjään hyvin nykyisessä etätyötilanteessa. Miten ihmiset sinun organisaatiossasi arvioisivat nämä väittämät?

CCEAn kokemusmittauksella saat selville helposti, kustannustehokkaasti ja luotettavasti, miten ihmiset kokevat etänä työskentelyn. Tulokset ovat koko ajan saatavilla visuaalisesti havainnollisessa muodossa, mikä auttaa kohdentamaan tukea ihmisten fiiliksen ja suoriutumisen parantamiseksi.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeusaika on pakottanut monet organisaatiot – ja niiden ihmiset – hyppäämään kokonaan etätyömoodiin ilman valmistautumista, joskus jopa hallitsemattomasti. Tällä on vaikutus toimistotyöntekijöihin, mutta myös muunlaisissa organisaatioissa, kuten kouluissa ja päivähoidossa, työskenteleviin: olosuhteet työpäivän aikana voivat olla hyvin vaativat.

Poikkeusolot voivat näkyä sekä tuottavuudessa että hyvinvoinnissa. Miten pysyt kärryillä siitä, miten ihmiset kokevat etätyöskentelyn? Mitkä ovat vaikutukset fiilikseen ja suoriutumiseen?

“Ihmiset voivat suhteellisen hyvin ja ovat tyytyväisiä työkaluihin ja tukeen, mutta Etelä-Suomen alueen asiakaspalvelutiimit kokevat yhteistyön heikentyneen. Aloitetaan välittömästi toimet, joilla tuetaan heitä ja heidän tiiminvetäjiään.”

CCEAn kokemusmittauksen avulla tiedät reaaliajassa, miten ihmiset organisaation eri osissa, yksiköissä ja tiimeissä kokevat etätyöskentelyn. Palvelun ansiosta erotat orastavat ongelmat nopeasti ja voit puuttua niihin jopa saman päivän aikana. Näin voit vaikuttaa ihmisten tuottavuuteen ja hyvinvointiin – ja edesauttaa toiminnan jatkumista niin normaalina kuin mahdollista.

Kokemusmittaus pystyyn viikossa

Me CCEAssa olemme asiantuntijoita ihmisten kokemuksen mittaamisessa ja tiedämme, miten saadaan pyörimään mittaus, jonka luotettavuus pohjautuu käyttäytymistieteisiin. Aloitustyöpajan jälkeen saamme mittauspalvelun pystyyn viikossa.

Palvelumme sisältö:

  • Konsultointityö kyselyn rakentamiseksi: asetukset, kysymykset, raportointinäkymät​
  • Mittauspalvelu kolmeksi kuukaudeksi luotettavilla muutosmittareilla
  • Tiivistelmät mittauksen tuloksista ja suositellut toimenpiteet kuukausittain ​
  • Tuki yrityksen valitsemien toimenpiteiden kuukausittaiselle viestinnälle​

“Mittaus kertoo, että Etelä-Suomen alueen asiakaspalvelutiimeille kohdistetut tukitoimet ovat purreet ja parantaneet kokemusta yhteistyöstä.”

CCEAn kokemusmittauksen takana ovat Celkee Insight® -mittausratkaisu ja Human Intelligence Technology™ -teknologia.

Tilaa kolme kuukautta kestävä etätyökokemuksen mittauspalvelu tai kysy lisää:
Tero Kyckling, tero.kyckling@ccea.com, +358 40 558 5470