Mittaa ihmisten kokemusta lomautusten aikana

Talouden epävarmuuden keskellä ihmisten määräaikaisilta lomautuksilta ei ole voitu välttyä. Työssä jatkavien kuormitus voi tilapäisesti kasvaa ja vastaavasti lomautettujen valmius palata tuottavaan työhön heikentyä.

CCEAn kokemusmittaus auttaa pysymään pulssilla ja saamaan luotettavaa tietoa siitä, miten ihmiset kokevat lomautukset ja sopeutustoimet. 

Koronaviruksen aiheuttama poikkeusaika on pakottanut monet organisaatiot leikkaamaan kulujaan ja lomauttamaan ihmisiä määräaikaisesti. Kun poikkeusolot normalisoituvat, voittajia ovat ne organisaatiot, joiden ihmiset ovat ylläpitäneet työkykyään ja motivaatiotaan parhaiten. 

“Ensimmäisen neljän lomautusviikon jälkeen on nähtävissä, että ihmiset ovat alkaneet huolestua omasta tilanteestaan. Suunnitellaan, miten voimme heitä tukea ja saada heidät tuntemaan itsensä osaksi yhteisöä väliaikaisesta lomautuksesta huolimatta.”  

CCEAn kokemusmittauksen avulla tiedät reaaliajassa, miten ihmiset organisaation eri osissa, yksiköissä ja tiimeissä kokevat määräaikaiset lomautukset ja muut sopeutustoimet. Visuaalisesti selkeiden tulosten ansiosta erotat orastavat ongelmat nopeasti ja voit puuttua niihin jopa saman päivän aikana. Näin voit vaikuttaa niin työssä kuin lomautettuna olevien ihmisten hyvinvointiin ja työssä jatkavien tuottavuuteen – ja näin edesauttaa toiminnan jatkumista niin normaalina kuin mahdollista. 

Kokemusmittaus pystyyn viikossa 

Me CCEAssa olemme asiantuntijoita ihmisten kokemuksen mittaamisessa ja tiedämme, miten saadaan pyörimään mittaus, jonka luotettavuus pohjautuu käyttäytymistieteisiin. Aloitustyöpajan jälkeen saamme mittauspalvelun pystyyn viikossa. 

Palvelumme sisältö: 

  • Konsultointityö kyselyn rakentamiseksi: asetukset, kysymykset, raportointinäkymät​ 
  • Mittauspalvelu kolmeksi kuukaudeksi luotettavilla muutosmittareilla  
  • Tiivistelmät mittauksen tuloksista ja suositellut toimenpiteet kuukausittain ​ 
  • Tuki yrityksen valitsemien toimenpiteiden kuukausittaiselle viestinnälle​

“Mittaus kertoo, että lomautetuille kohdistetut tukitoimet ovat auttaneet. He kokevat nyt oman tilanteensa valoisampana.” 

CCEAn kokemusmittauksen takana ovat Celkee Insight® -mittausratkaisu ja Human Intelligence Technology™ -teknologia. 

Tilaa kolme kuukautta kestävä etätyökokemuksen mittauspalvelu tai kysy lisää: 

Tero Kyckling, tero.kyckling@ccea.com, +358 40 558 5470