Mira Dahlman: Etäjohtamista ihmislähtöisesti

Mitä on hyvä muistaa, kun johdat ihmisiä etänä?

Kun mahdollisuus kohdata toisiamme kasvotusten vähenee, ihmislähtöinen johtaminen on tärkeämpää kuin koskaan.

Etäyhteistyössä tarvitaan nyt aimo annos luottamusta ja empatiaa toisiamme kohtaan. Panosta erityisesti läsnäoloon, viestintään ja ihmisten hyvinvoinnin tukemiseen.

Lisää kuuntelua ja viestintää. Mittaa ja reagoi.

Sekä muutoksissa että jatkuvassa etätyöskentelyssä vaaditaan tihentynyttä johtamista ja viestintää. Tarjoa tavallista enemmän mahdollisuuksia kuulla ja kysyä. Kysy; miten voit, mitä sinulle kuuluu? Kuuntele herkemmällä korvalla ja pyri tunnistamaan heikkoja signaaleja. Kaikkea ei välttämättä uskalleta kertoa kasvotusten.

Löydä tapa olla jatkuvasti ihmisten pulssilla ymmärrä miten ihmisillä menee ja mitä tarpeita heillä on. Älä kysy vain kerran, vaan jatkuvasti. Reagoi havaintoihin, vastaa kysymyksiin ja tee tarvittavat toimenpiteet.

Ihmisten on kriittistä tietää yhteinen suunta sekä tavoitteet, ja ymmärtää mitä keneltäkin käytännössä odotetaan. Selkeyden lisäksi muista kiittää. On tärkeää, että ihmiset kokevat itsensä arvostetuksi.

Toteuta johtamisen käytäntöjä virtuaalisesti ja huomioi yksilölliset tarpeet

On tärkeää olla aidosti läsnä lähijohtajana, myös virtuaalisesti. Ihmisten elämäntilanteet, tarpeet ja toiveet ovat yksilöllisiä; ymmärrä ja salli myös erilaiset tunteet. Tarjoa vaihtoehtoisia yhteydenpitotapoja ja sovi yhteisistä kanavista. Mikäli mahdollista, toisen näkeminen videoyhteyden kautta helpottaa eri tunnetilojen ja voinnin tunnistamista. Yhteiset etäkävelypalaverit luonnossa ja virtuaalikahvipaussit tuovat vaihtelua ja vapaamuotoisempaa keskusteluhetkeä päivään. Mieti, miten voisit palvella tiimiäsi paremmin ja pyydä palautetta.

Luottamusta ja armollisuutta

Etänäkään ei ole tarvetta kontrolloida, miten ja milloin kukin työnsä tekee, vain lopputuloksilla on väliä. Luota ja ole luottamuksen arvoinen. Poikkeustilanteessa ja haastavissa muutoksissa ihmisiltä ei voi vaatia samanlaista suorituskykyä kuin ennen. Asioiden tekeminen good enough -tasolla riittää. Armollisuus sekä itseäsi että toisia kohtaan on tärkeää.

Tue tiimin yhdessäohjautuvuutta

Lähijohtajan on tärkeä näyttää käytännön esimerkkiä ja nostaa yhteisen kulttuurin kannalta tärkeitä teemoja esiin, esimerkiksi viestimällä: ”meillä on ok kysyä, kuinka kollega voi.” Panosta psykologisesti turvallisen ilmapiirin luomiseen. Kannusta tiimiläisiäsi pitämään etupainotteisesti huolta toisistaan ja jaksamisesta.

Muutosjohtajan tehtävä on varmistaa, että ihmiset ovat tietoisia, ymmärtävät, sitoutuvat, toimivat ja lopulta muuttavat käyttäytymistään. ​Sama pätee organisaatiosi ja tiimisi etätyötapojen omaksumiseen. Matkallanne kohti taitavaa etäyhteistyötä mahdollista ensisijaisesti ihmisten hyvinvointi ja liiketoiminnan jatkuminen.