Auli Packalén: Miten päivität esimiesten valmennukset jatkuvan muutoksen aikaan?

Esimies muutoksen johtajana ja kohteena

Esimiehet ovat tärkeässä – ja vaativassa – kaksoisroolissa organisaatioiden uudistamisessa ja siinä, että projekteilla ja kehittämisellä tavoitellut hyödyt oikeasti toteutuvat. Esimies on samaan aikaan sekä muutoksen kohde että muutoksen johtaja.

Mutta nyt heillä on tulossa mitta täyteen. He kokevat, että muutoksia vyöryy päälle monella rintamalla. Kun samaan aikaan jatkuvan uudistumisen kanssa täytyy tukea omia tiimiläisiä nykyisen toiminnan pyörityksessä, kuormitus ylittää heidän kapasiteettinsa reippaasti.

Kun olen puhunut organisaation osaamisen kehittämisestä vastaavien kanssa, moni on myöntänyt, että esimiesten kehittämisohjelmissa ja valmennustarjonnassa on päivittämisen varaa juuri muutosjohtamisen osalta.

Kolme vaihtoehtoista tapaa päivittää esimiesten osaamista

Vaihtoehtoisia, hyviä tapoja päivittää esimiesten osaaminen sille tasolle, jota 2020-luvun jatkuva muutos vaatii, on kolme:

  1. Ensimmäinen – helpoin ja nopein – tapa on tarjota esimiehille ja tiiminvetäjille mahdollisuus osallistua avoimelle muutosjohtamisen oppimispolulle.
  2. Toinen tapa on tuoda organisaation omiin, olemassa oleviin osaamisen kehittämisen ohjelmiin tai valmennuksiin uusia sisältöjä, joissa paneudutaan jatkuvassa muutoksessa johtamisen välttämättömimpiin taitoihin.
  3. Kolmas vaihtoehto on rakentaa organisaatiolle oma oppimispolku esimiesten muutosjohtamisen valmiuksia tukemaan.

Millainen on muutososaamisen oppimispolku?

Muutososaamisen kehittämisessä uskomme oppimispolkuun sekä siihen, että pysyvät oppimistulokset edellyttävät muodollisen koulutuksen lisäksi toisilta oppimista ja sosiaalista oppimista sekä ennen kaikkea harjoittelua ja oppien ja oivallusten soveltamista käytäntöön. Näin tulosta syntyy ja opit siirtyvät arkeen välittömästi.

CCEAn oppimispolut rakentuvat vuorovaikutteisista työpajoista, käsillä oleviin muutoksiin liittyvistä tehtävistä ja harjoituksista sekä yksilö- ja ryhmäsparrauksesta. Esimiehille ja tiiminvetäjille oppimispolku tuo käytännönläheiset valmiudet viedä muutokset onnistuneesti läpi omassa organisaatiossaan tai tiimissään sekä johtaa itseään muutoksissa.

Oman kokemukseni mukaan seuraavat seitsemän ovat kaikkien keskeisimpiä sisältöjä, jotka valmistavat esimiehet jatkuvan muutoksen aikaan:

  • Ihmislähtöinen muutoksen johtaminen
  • Aivot ja tunteet muutoksessa
  • Miten johdan itseäni muutoksissa?
  • Ihmisten tukeminen ja psykologinen turvallisuus
  • Esimiehen viestintärooli muutoksessa
  • Muutosten varmistaminen omassa organisaatiossa
  • Hankalat tilanteet muutoksessa

Jos ajatukset kolahtavat, ole yhteydessä: auli@ccea.com ja 040 845 3045. Annan mielelläni lisätietoja ja autan löytämään omalle organisaatiolle parhaan ratkaisun.