CCEAn graduyhteistyö 2020: Ylimmän johdon näkemyksiä jatkuvaan muutokseen liittyen

Miten menestyneet suomalaiset yritykset pärjäävät jatkuvassa muutoksessa? Millainen on yritysten muutoskyvykkyys ja -kapasiteetti? Näihin keskeisiin kysymyksiin pyrittiin löytämään vastauksia CCEAn ja Aalto-yliopiston johtamisen ja kansainvälisen kaupan maisteriopiskelijan Nikolaos Magalioksen pro gradu -yhteistyössä. Nikolaoksen gradun otsikko on “Comprehension and understanding of change among senior leaders”.

Nikolaos teki tutkimusta lopputyötään varten lokakuusta 2019 toukokuuhun 2020, ja CCEA tuki prosessia auttamalla haastateltavien löytämisessä sekä omalla asiantuntemuksellaan aiheeseen liittyen. Nikolaos haastatteli yhteensä kahdeksan ylimmän johdon edustajaa ja analysoi tuloksia kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin. Haastateltujen käytännön kokemus ja tietotaito olivatkin keskeisiä tutkimuksen lopputulosten kannalta.

“Graduyhteistyö on CCEAlle loistava tapa kasvattaa omaa ymmärrystämme siitä, miten muutos ylipäätään ymmärretään, sekä saada päivitystä uusimpaan tutkimustietoon. Aiemmista graduyhteistyöopiskelijoista joitakin on päätynyt myös CCEAlle töihin – mikä hieno mahdollisuus löytää ihmisiä, jotka suhtautuvat muutokseen yhtä intohimoisesti kuin me CCEAlla”, sanoo Mira Dahlman, joka johtaa CCEAn Ihmiset & kulttuuri -toimintoa.

“CCEAn kanssa työskentely ja heidän asiantuntijoiltaan muutoksen johtamisesta oppiminen osana graduprosessia on ollut innostavin ja hedelmällisin kokemus opintojeni aikana. Sen lisäksi olen ollut etuoikeutettu päästessäni haastattelemaan laajan johtamiskokemuksen omaavaa ylintä johtoa sekä oppimaan heidän kuvailemistaan oikeista esimerkeistä”, Nikolaos kertoo. Hänen gradunsa lopputuloksina saatiin arvokkaita näkemyksiä sekä käytännön päätelmiä ylimmälle johtajille sekä muutoksen läpiviejille. Jää kuulolle odottamaan seuraava julkaisua, jossa kerromme lisää gradun tuloksista!

Nikolaos opiskelee Aalto-yliopiston Management and International Business -maisteriohjelmassa, ja kirjoitti pro gradu -tutkielmansa “A qualitative study about comprehension and understanding of continuous change among senior leaders” yhteistyössä CCEAn kanssa.