Webinaaritallenne: Näkökulmia kyberturvallisuuteen liittyviin muutoksiin

Tässä CHANGE-webinaarissa kuulet, mitä näkökulmia tulee ottaa huomioon ja mitä käytännön tekoja tarvitaan onnistuneissa kyberturvallisuusmuutoksissa. Katso webinaarin tallenne täyttämällä oheisen lomakkeen tiedot!

Kyberturvallisuuden merkitys yhteiskunnassamme kasvaa ja sen ylläpitämiseen ja vahvistamiseen tarvitaan jatkuvia toimia. Mutta miten kyberturvallisuus ja sen kehittäminen näyttäytyy muutoksena? Miten ihmiset huomioidaan osana muutosta, ja miten ottaa heidät mukaan muutokseen vahvemman kyberturvallisuuden ja kyberturvallisuuskulttuurin puolesta? Pureudumme webinaarissa mm. näihin kysymyksiin, kun lähestymme onnistuneen kyberturvallisuuden kehittämisen ja kyberturvallisuuskulttuurin muutoksen reseptiä.

Ajatusten herättelijänä on CCEAn seniorikonsultti Taru Hermunen-Kuusela, jolla on pitkä kokemus eri toimialojen liiketoiminnan muutoksista ja kehittämisestä sekä nykyajan työelämämuutosten ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista.

Webinaari on osa CCEAn CHANGE-tapahtumia, jotka tuovat sinulle näkemystä, konkretiaa ja kohokohtia arkeen yhdessä paketissa ja jotka kerrasta toiseen keräävät osallistujilta loistopalautteet. Vuoden 2020 tapahtumien kokonaisarvosanojen keskiarvo on ollut 4,57 asteikolla 1–5.