Kati Laine-Kokki: Mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen CCEAlla

Mitä opit töissä viimeksi? Miten huolehdit omasta osaamisestasi? Aika pysäyttävä kysymys, jollei sitä aktiivisesti ja säännöllisesti mieti. CCEAssa on löydetty useita hyviä tapoja tukea työntekijöiden kehittymistä ja kehitysmahdollisuuksien pohtimista.

Rakenteet oppimiselle kunnossa

CCEAssa on tietoisesti rakennettu mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. Tavoitteena on, että osaaminen kehittyy sekä liiketoiminnan että lonttien oman asiantuntijuuden tarpeiden mukaan. Oppimismallimme perustuu ajatukseen siitä, että opimme parhaiten työssä saadun kokemuksen perusteella, yhdessä ja muilta oppimalla. Käytännössä työajastamme varataan 10 % työyhteisön yhteiselle ajalle sekä itsemme ja CCEAn kehittämiselle. Tämä CCEA10-aika tekee kehittämisestä näkyvää.

CCEAssa tehdään työtä sen eteen, että ilmapiiri on avoin ja turvallinen, jolloin itselleen uusiakin asioita on helppo kokeilla. Uuden oppimiseen kannustetaan. Joskus myös kertaaminen on paikallaan ja ”vanhatkin” lontit voivat osallistua tarpeen mukaan uusien kattavaan perehdytysohjelmaan. Kokeneet Lonttikummit tutustuttavat uudet työntekijät CCEAn toimintaan ja myös mentorointi on mahdollista.

Työssä kasvamisen tukena meillä on mahdollisuus työyhteisön ulkopuoliseen työnohjaukseen. Ohjauksen avulla voimme kehittää juuri omaa työtämme, suhdettamme työhön ja tapaamme tehdä töitä hiukan eri tulokulmasta.

Miten meillä CCEAssa opitaan?

CCEAssa uskotaan siihen, että muodollinen koulutus helposti jää pintaraapaisuksi, jollei opittua pääse kokeilemaan käytännössä. Siksi omat sisäiset valmennuksemme, samoin kuin asiakkaille tarjotut valmennukset ja oppimispolut toteuttavat samaa, käytännössä tehokkaaksi havaittua mallia.

Uusien taitojen ja kokemusten hankkiminen toki joskus edellyttää ”talon” ulkopuolelle lähtöä. Erilaiset tilaisuudet, kurssit, koulutukset ja seminaarit tarjoavat mahdollisuuden haistella mitä maailmalla tapahtuu, tavata uusia ihmisiä ja myös viettää erilainen työpäivä. Mielenkiintoisen ja tavoitteisiin sopivien koulutusten käymiseen kannustetaan ja sitä tuetaan.

Tärkeä osa yhdessä kehittymistä on palautteen antaminen ja pyytäminen. Jokainen saa itse määritellä, millä tavoin mieluiten ottaa palautetta vastaan. Palautteen pyytämis- ja antamistavoista keskustellaan ja ne sovitaan jokaisen projektin alkaessa tiimissä. Onnistumisia ja epäonnistumisia jaamme yhteisesti Teamsissa ja kuukausipalaverissamme. Käymme palautetta läpi asiakkaiden kanssa säännöllisesti.

Oppien jakaminen on osa yhteisöllisyyttä

Yhdessä oppiminen ja muilta oppiminen on luonteva osa yhteistä tekemistä. Kaikki voivat hakeutua tilanteisiin ja hankkeisiin, joissa on mahdollisuus oppia uutta. Itseään pitää hiukan haastaakin ja altistaa itsensä sille, ettei osaa vielä. Uudenlaisen projektin alkaessa voi huikata sisäisissä kanavissa sparrailukaveria. Useimmiten sparrailusessiot houkuttelevat mukaan muitakin asiasta kiinnostuneita.

Ja kun sitten opimme asioita, kerromme sen kaikille halukkaille. Asiakkailta opittua jaamme joka kuukausi yhteisissä tapaamisissa, joissa pyrimme nostamaan esille kaikkia lontteja hyödyttäviä asioita. Samalla asiakastapaukset tulevat tutuiksi, ja kaikki tietävät, minkälaisissa hankkeissa CCEA on ollut mukana. Hyvät käytänteet ja käytyjen kurssien parhaat palat (ja huonoimmat hetket) jaetaan nopsasti kokoon kutsutuilla lonttiklinikoilla. Kuka tahansa voi aikatauluttaa sellaisen yhteiseen kalenteriin. Samoin sisäisissä kanavissa jaetaan vinkkejä lukemiseen, videoihin ja podcasteihin liittyen. Uusin yhteisen oppimisen kokeilu, opintopiiri, on lanseerattu myös samaisella ”saa tehdä” periaatteella: katsomme ja kuuntelemme luentoja ja keskustelemme niistä yhdessä.

CCEAn kasvaessa erilaiset poikkitoiminnalliset projektit ja samalla mahdollisuudet kokeilla erilaisia tehtäviä ovat lisääntyneet. Meillä on lisäksi erinomaiset mahdollisuudet jakaa ja tuoda esiin osaamistamme ja asiantuntijuuttamme esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, erilaisten puheenvuorojen välityksellä tai vaikkapa webinaareissa.

Jokainen lontti on oikeastaan oman oppimisensa paras ohjaaja ja seuraaja. On tärkeää, että voi itse vaikuttaa kehittymiseensä. Siihen on CCEAssa hyvät mahdollisuudet.

Haluaisitko tulla osaksi CCEAa? Lähetä meille avoin hakemuksesi!