Sanna Lehto: Muutoksen yleisimmät sudenkuopat

Muutosmatka on yleensä pitkä taival, jonka varrelle mahtuu monenlaisia ansoja. Muutosjohtamisesta on puhuttu viime vuosina paljon ja sen tärkeys ymmärretään yhä paremmin. Nykyään esimerkiksi muutosviestinnän merkitys on sisäistetty melko hyvin ja siihen, että muutoksesta ei kerrottaisi riittävästi, sorrutaan yhä harvemmin. Edelleen on kuitenkin asioita, joita ei aina muisteta huomioida. Tässä muutama yleisimmistä sudenkuopista, jotta huomaat kiertää ne tulevaisuudessa!

Unohdetaan ottaa ihmiset mukaan suunnitteluun

Tämän olet takuulla kuullut ennenkin. Se on kuitenkin pakko mainita, sillä kaikessa kliseisyydessään osallistaminen helposti unohtuu tai jätetään tietoisesti tekemättä. On kiire saada asioita eteenpäin ja aikataulujen puristuksessa ylimääräiset mutkat halutaan oikoa mahdollisimman suoriksi.

Mukaan ottamisen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että homma tarpeettomasti hankaloituu. Käytännössä se voi olla yhdessä keskustelua tai vaikka pilotointia valitun ryhmän keskuudessa. Tärkeintä on, että muutoksen vaikutuspiirissä olevia ihmisiä kuunnellaan suunnittelua tehdessä. Näin saadaan parempi ymmärrys kohdeyleisön näkemyksistä ja jalkauttaminenkin helpottuu.

Etenemistä ei seurata säännöllisesti

Muutosprojektissa tehdään alussa suunnitelma, jota noudatetaan tarkasti. Projektin päättymisen jälkeen sidosryhmiltä kysytään, että miten meni. Kuulostaako tutulta?

Valitettavasti hyväkin suunnitelma saattaa menettää merkityksensä, ellei sen etenemistä seurata toistuvasti jo muutoksen aikana. Tarkistuspisteitä on hyvä olla säännöllisesti, jotta suunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa tai toimenpiteitä kohdentaa oikein. Projektin päättymisen jälkeinen tarkastelu on tulevia muutoksia ajatellen hyödyllistä, mutta ei yksinään riitä onnistuneen muutoksen seurantaan.

Ajatellaan, että muutos on pikkujuttu

Joskus näin saattaa olla, mutta useimmiten muutoksia arvioidaan pienemmiksi kuin mitä ne todellisuudessa ovatkaan. Tämä voi esimerkiksi johtaa siihen, että suunnitelmasta ja aikataulusta tehdään liian optimistisia ja osa ihmisistä jää kelkasta.

Ihmiset ovat erilaisia: toiselle pieni juttu saattaa toiselle olla kynnyskysymys ja vaikuttaa merkittävästi työssä viihtyvyyteen. Joku ottaa uudet asiat heti omakseen ja sopeutuu nopeasti, jollekin muutoksen hyväksyminen vie kauemmin. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun suunnittelee muutosta, sen tavoiteaikataulua ja resursointia.

Muutoksia on meneillään liikaa

On tavallista, että isoissa organisaatioissa on meneillään useita muutoksia samaan aikaan. Monet niistä myös vaativat samojen ihmisten huomiota. Tämä vaikuttaa väistämättä siihen, miten jalkautuminen onnistuu – ihmisillä on rajallinen kapasiteetti ottaa vastaan uutta. Muutoksia kannattaakin katsoa portfolionäkökulmasta ja pyrkiä porrastamaan niitä, jotta samoihin ihmisiin vaikuttavat isot muutokset eivät osuisi samaan hetkeen.

Haluatko välttää yleisimmät ansat? Tai oletko ehkä juuttunut johonkin niistä? Kysy rohkeasti apua! Meillä on liuta muutosammattilaisia valmiina auttamaan ja tarjoamme myös oppimispolkuja, joissa pääset kehittämään omaa muutososaamistasi!