Saara Lehmuskoski: Mikä tekee CCEAn yrityskulttuurista erityisen?

Viisi kuukautta seniorikonsulttina CCEAlla, enkä voi kuin ihmetellä kuinka hieno yrityskulttuuri täällä on voimissaan: vaikka melkein kaikki konsulttimme tekevät projekteja eri asiakasyrityksille, olemme selkeästi yhtenäinen ja vahva tiimi. Miten siihen on päästy?

Ensinnäkin, uudet työntekijät toivotetaan vilpittömän lämpimästi tervetulleiksi. CCEAn perehdytysprosessi on tarkkaan mietitty ja toimii hyvin. Ensimmäisestä viikosta lähtien olen tuntenut olevani osa tiimiä.

Toiseksi, tyhmiä kysymyksiä ei ole, mitä vaan voi kysyä Teams-kanavissamme muilta kollegoilta, ja vastauksen saa aina viimeistään tunnin sisällä.

Kolmanneksi, kaikkien osaaminen on kaikkien käytössä. Jos minä en tiedä tai osaa jotain, joku muu tietää ja osaa varmasti. Kaikkia kannustetaan sekä kysymään neuvoa että tarjoamaan apua, kun joku sitä tarvitsee. On asiakkaidemme etu, että toimimme CCEAlla toisiamme tukevana tiiminä. Kun asiakkaat ovat tyytyväisiä, business on hyvää. Positiivinen kierre syntyy.

Neljänneksi, ihmiset aidosti välittävät toisistaan. Toista arvostetaan, niin ammattilaisena kuin ihmisenäkin.

Viidenneksi, mittaamme kuukausittain työpaikan tunnelman Celkee-mittaustyökalulla. Jokainen työntekijä saa vastata yhdeksään kysymykseen siitä, miten meillä menee. Läpinäkyvyys on harjoituksen kantava ajatus: kaikki näkevät tulokset reaaliajassa ja tuloksista keskustellaan yhdessä kuukausittain. Jos joku yhdeksästä indikaattorista näyttää heikkenevän, ratkaisuja etsitään heti ja asioihin puututaan viipymättä.

Tällainen vahva, psykologista turvallisuutta korostava työkulttuuri tuo tullessaan paljon hyvää: työntekijät saavat tarvitsemansa tuen työlleen ja ovat motivoituneita, mikä näkyy sekä työyhteisössä että asiakkaille; työhyvinvointi on hyvällä tasolla; vaikeista asioista voidaan keskustella aikaisessa vaiheessa, jolloin niihin löydetään myös ratkaisuja ajoissa, ennen kuin ne ehtivät kehittyä ongelmiksi.

Organisaation kulttuuri syntyy kaikkien työntekijöiden jokapäiväisistä teoista, niistä pienistäkin. CCEAlla me kaikki – toimitusjohtaja, konsultit, projektikoordinaattorit ja assistentit – teemme CCEAn arvot eläviksi päivittäisessä työssämme ja tavoissamme olla yhdessä, etänäkin. Olemme toiminnassamme aidosti ihmislähtöisiä, niin kuin lupaamme asiakkaillemmekin: arvostamme toisiamme, olemme rohkeita, toimimme yhteisönä, luottamusta rakentaen, avoimesti ja oikeudenmukaisesti.

Aloitin tämän blogin kirjoittamisen elokuussa, ensimmäisen työviikkoni päätteeksi. Hyllytin sen ajatellen, että ei tämä voi olla totta, tämä on vain tyypillinen kuherruskuukausi, joka päättyy ennen pitkää. Viisi kuukautta myöhemmin ensivaikutelmani on vain vahvistunut. Olenkohan sittenkin päätynyt osaksi täydellistä työyhteisöä? Jos tämä on unta, älkää herättäkö minua!

Tutustu CCEAan työpaikkana ja lähetä avoin hakemuksesi!