CCEA on Hyvän mielen työpaikka®

Me CCEAssa olemme ylpeitä yrityskulttuuristamme. Kulttuurimme ei varmaankaan olisi yhtä timanttinen, ellemme ottaisi myös hyvinvoinnin ylläpitämistä ja kehittämistä vakavasti. Päätimme hakea Hyvän mielen työpaikka® -merkkiä, mikä on luonteva osa CCEAn toimintaa työnantajana ja työyhteisönä. Merkin myöntämisen perusteet liittyvät kolmeen mielenterveydestä huolehtimisen osa-alueeseen, joita työpaikalla voidaan edistää: sitä johdetaan suunnitelmallisesti, työpaikan arkikäytännöt tukevat mielenterveyttä ja työpaikalla otetaan huomioon ihmisten erilaiset elämäntilanteet. Hyvän mielen työpaikka® -merkki on sekä tunnus että tunnustus sitoutumisesta mielenterveyden edistämiseen työpaikalla. Helmikuussa 2022 saimme oman Hyvän mielen työpaikka® -merkkimme.

Hakemuksessamme saimme kiitosta erityisesti ihmisläheisen ja avoimen kulttuurin vaalimisesta ja vahvistamisesta, jokaisen työntekijän arvostamisesta sekä toisista välittämisestä ja sen toteuttamisesta kysymällä vointia ja kuulumisia toisiltamme. Saimme kiitosta myös henkilöstön ja heidän hyvinvointinsa kuuntelemisesta herkällä korvalla.

Hyvinvointi työpaikalla rakentuu ihmisten kokemuksesta

Hyvinvointi työpaikalla syntyy mm. siitä, miten ihmiset kokevat tulevansa kohdelluiksi, ja tuntuuko heistä, että he ovat osa työyhteisöä. Me CCEAssa pidämme rekrytointiprosessia ja perehdytystä ensiarvoisen tärkeänä, jotta uudella työntekijällä on tervetullut ja arvostettu olo heti työsuhteen alusta lähtien. Lonttina vuonna 2021 aloittanut Iida Haikonen on miettinyt, mikä CCEAsta tekee työyhteisönä niin lämpimän ja sydämellisen. Hän toteaa, että “yhtenä suurena tekijänä on se, että täällä tuntee aina tulevansa kunnioitetuksi ja arvostetuksi”. Samana vuonna lonttina aloittanut Alexandra Forsberg puolestaan toteaa, että hänellä oli koko CCEAn rekrytointiprosessin ajan aina tervetullut, arvostettu ja varma olo.

Kiinnostus toisten työstä ja avun antaminen lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta

Työpaikalla kokemus siitä, että muut ovat kiinnostuneet toistensa työstä muodostaa tärkeän osan yhteenkuuluvuuden tunteesta. Asiantuntijoina teemme varsin itsenäisesti työtä, mutta jaamme kasvavaa kokemustamme koko työyhteisölle kertomalla, minkälaisissa hankkeissa olemme olleet ja mitä siellä tehneet. Näihin tilaisuuksiin osallistuu runsaasti uteliaita työkavereita, koska meitä kaikkia kiinnostaa, mitä muut tekevät ja mitä voimme oppia toisiltamme. Työtavat, onnistumiset ja kiperät epäonnistumisetkin jaetaan koko porukan kanssa rohkeasti ja avoimesti.

Hyvän mielen työpaikkana toisten auttaminen on meille itsestään selvyys. Kulttuurissamme on korostettu sitä, että apua saa aina kysyttäessä. Työskentelimme sitten toimistolla tai virtuaalisia kanavia hyödyntäen, työkaverilta on helppoa pyytää apua tai esittää mieltä askarruttava kysymys – kuten vastikään CCEAan palannut Piia Puska toteaa, “aina löytyy kysyjälle vastaus!” Käytössämme on hyvin toimivat ja jäsennellyt virtuaalikanavat erityyppisiä asioita ja keskusteluja varten ja viestintä toimii sujuvasti suurenkin joukon kanssa, välillä työasioista keskustellen ja välillä elokuvavinkkejä jaellen. Näistä lähtökohdista CCEAssa jatketaan arjen käytänteiden kehittämistä myös tulevaisuudessa. Ylpeänä olemme Hyvän mielen työpaikka®.