Äkillinen ja arvaamaton muutos, osa 1: Johtaja, varmista että olet organisaatiosi pulssilla

Miten johtaa, kun muutos on äkillistä ja arvaamatonta, ja tuntuu, että tilanteeseen on hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa? Organisaatioissa tarvitaan silloin ennen kaikkea joustavuutta ja taitoa sopeutua muutoksiin. Johdolta ja esihenkilöiltä tämä vaatii jatkuvaa keskustelua ihmisten kanssa ja kykyä selkeyttää toimintatapoja.

Tosiasia on, että kaikki organisaatiot koostuvat ihmisistä ja toimivat juuri niin hyvin kuin ihmiset toimivat. Oli muutos pitkäkestoinen ja ennakoitava tai sitten äkillinen ja arvaamaton, sen onnistuminen edellyttää, että ihmiset pystyvät omaksumaan uusia toimintatapoja ja luopumaan vanhoista. Äkillisessä muutoksessa tämän tulee tapahtua huomattavasti nopeammin kuin ikinä osaisimme ajatella.

Avaamme alla neljä näkökulmaa ihmislähtöisen muutoksen johtamiseen. Voit ajatella niitä linsseinä, jonka läpi tarkastella muutostilannetta.

Nelikentässä on kaksi ulottuvuutta: 1) ylärivissä on strategisen tason asiat ja alarivissä operatiivisen, 2) vasemmalla sarakkeella olevat asiat muodostavat muutoksen perustan ja oikealla olevat tekevät muutoksen mahdolliseksi.

Parhaan hyödyn saat, kun pysähdyt tämän nelikentän ääreen ja mietit, mikä linssi parhaiten auttaisi organisaatiosi ihmisiä tässä tilanteessa. Todennäköisesti useampia tai kaikkia näkökulmia tarvitaan. Muutoksessa onnistumisen perustana on ymmärtää yhdessä oman organisaation kanssa, miksi muutos tapahtuu, ja siihen keskitytään tässä blogikirjoituksessa.

Tämä kirjoitus aloittaa blogisarjan äkillisen muutoksen johtamisesta. Blogisarja perustuu yllä esitettyyn ihmislähtöisen muutoksen johtamisen neljään linssiin. Muita näkökulmia avaamme blogisarjan seuraavissa osissa. Käytännön avuksi kokosimme myös muutamia muutosjohtamisen työkaluja. Ne ovat nopeita ja helppoja ottaa käyttöön, ja siksi ne toimivat myös äkillisen, arvaamattoman muutoksen johtamisessa.

Tahto & merkitys

Nopeat muutokset toimintaympäristössä vaativat nopeita päätöksiä organisaatioissa. Muutokset maailman poliittisessa tilanteessa voivat tarkoittaa päätöksiä liiketoiminnan lopettamisesta tietyillä alueilla. Yrityksen toimintaa voi joutua muuttamaan nopeasti myös kriittisten raaka-aineiden saatavuuden heikentyessä tai yrityksen tärkeiden tuotteiden viennin loppuessa. Yleensä tällaisia muutoksia on voitu ennakoida ja valmistella, mutta nyt päätökset on pitänyt tehdä hyvin lyhyessä ajassa ja niukoilla tiedoilla.

Äkillisen, arvaamattoman muutoksen aikana kestävä johtaminen nojaa arvoihin. Varsinkin silloin, kun tietoa on vähän, tulee toimia arvojen ohjaamana.

Kun nojataan arvoihin, on muutosten merkityksen ja johdon tahtotilan kirkastaminen erityisen tärkeää. Sanoita tätä arvoihin pohjautuvaa toimintaa selkeästi omalle porukalle. Käykää yhdessä keskustelua arvojen pohjalta.

  • Miksi teemme näin?
  • Minkä arvon perusteella toimimme?
  • Miksi olemme valinneet toimintatapoja, jotka voivat jopa vahingoittaa omaa liiketoimintaamme, esimerkiksi suljemme toimintojamme, lopetamme yhteistyön joidenkin kumppanien kanssa tai emme käy kauppaa johonkin suuntaan?
  • Mikä on se omaa liiketoimintaa isompi hyvä, mitä tavoittelemme? Miten nyt valittu toimintamme toteuttaa sitä?

Arvojen pohjalta tehtyjä päätöksiä tulee sanoittaa ja viestiä selkeästi ja usein, jotta ihmiset ymmärtävät ne riittävän samalla tavalla ja osaavat toimia niiden ohjaamana omassa työssään. Tämä aika, jos mikä, mittaa sitä, mitkä yrityksen arvot ovat tosia ja resonoivat arjessa.

Työkalu: Pulssihetki (PDF). Säännöllinen, riittävän usein toistuva keskustelutilaisuus auttaa muutoksen merkityksen ja yrityksen tahtotilan selkeyttämisessä. Johdon läsnäolo luo luottamusta ja rauhoittaa organisaatiota.

Lisää aiheesta

Suosittelemme lukemaan koko blogisarjamme, josta löydät työkaluja ja vinkkejä johtamisen tueksi. 

Äkillinen ja arvaamaton muutos, osa 1: Johtaja, varmista että olet organisaatiosi pulssilla

Äkillinen ja arvaamaton muutos, osa 2: Tasapainota työtä ja tee tilaa muutokselle

Äkillinen ja arvaamaton muutos, osa 3: Vahvista ihmisten kykyä muuttaa toimintaa 

Äkillinen ja arvaamaton muutos, osa 4: Kysymykset ilman vastauksia antavat johtajalle arvokasta tietoa

Aiemmin julkaistu blogimme Muutosten yleisimmät sudenkuopat saattaa myös antaa hyviä vinkkejä siihen, mitä kannattaa huomioida muutosmatkalla.

Kirjoittajat:

Petra Alijärvi, konsultti. Petra on katastrofityön ammattilainen, joka on maailmalla oppinut, että aina on syytä olla suunnitelma B ja C.

Minka Keinänen, konsultti. Minka on työskennellyt CCEAlla useamman vuoden muutoshallinnan projekteissa.

Karoliina Krook, seniorikonsultti. Karoliina on kokenut muutoksen ja viestinnän osaaja, joka on tottunut toimimaan nopeasti arvaamattomissakin tilanteissa.