Koulutussarja: Ihmislähtöinen sote-uudistuksen johtaminen

Käynnissä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus edellyttää kunnilta, sairaanhoitopiireiltä ja hyvinvointialueilta turvallista ja katkotonta palveluiden tarjoamista muutoksesta huolimatta. Hyvinvointialueiden tulee kyetä käynnistämään toimintansa tehokkaasti ja kuntien irrottamaan siirtyvät palvelut hallitusti.

Sote-ammattilaiset kuvaavat nykyisiä organisaatioita usein hierarkkisiksi ja vanhanaikaisiksi, joissa kokonaiskuva jää arjen kiireen alle. Sote-uudistus on mahdollisuus pöyhiä totuttuja tapoja ja selkeyttää työtä ja palveluita.

Suuressa muutoksessa uudistetaan palvelukokonaisuuksia, yhdistetään teknologioita sekä rakennetaan kokonaan uusia organisaatioita, toimintatapoja ja työkulttuureita. Tämä tarkoittaa monenlaisten yhtäaikaisten hankkeiden sekä muutosten johtamista, sote-arkkitehtuurien ja teknologioiden suunnittelua sekä eri kokoisten hankintojen läpiviemistä.

Sote-päättäjillä on suuri vastuu uudistuksen onnistumisessa ja siksi tarjoamme maksuttoman kolmiosaisen koulutussarjan erityisesti sote-uudistusta tukevaan muutoksen johtamiseen. Tilaa tallenteet käyttöösi!

OSA 1: Sote-muutoksen ihmispuoli

  • Mikä on muutoksen ihmispuoli ja miksi se ratkaisee muutoksessa onnistumisen?
  • Aivotutkimus & mitä ymmärrystä se tuo sote-muutosten läpivientiin
  • Linssit ihmislähtöiseen muutokseen

OSA 2: Muutoksen johtamisen portaat

  • Mitä vaiheita onnistuneessa muutoksessa on?
  • Miten jättimäinen muutos pilkotaan osiin?
  • Muutoksen läpiviennin neljä porrasta

OSA 3: Sote-muutoskokonaisuuden johtaminen

  • Muutoskokonaisuuden johtaminen muutoksen kohteena olevien työntekijöiden ja esihenkilöiden näkökulmasta
  • Ihmisten käytettävissä olevan kapasiteetin ja muutosten tuoman kuormituksen tasapainotus
  • Miten sote-päättäjän roolissa voit vaikuttaa tapaan johtaa muutoksia?

Lataa koulutusten tallenne käyttöösi