Muutosjohtamisen tukea KiVa Koulu -ohjelman toteuttamiseen

KiVa Koulu -ohjelma on Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma, jossa pyritään ennaltaehkäisemään kiusaamista ja puuttumaan kiusaamistilanteisiin. CCEA tuki KiVa Koulu -ohjelman toteuttamista tutkivaa IMPRES-hanketta muutosjohtamisessa lukuvuoden 2021–2022 aikana.

Yhteisprojektissa kokeiltiin uudenlaisia keinoja KiVa Koulu -ohjelman toimenpiteiden ja ajatusmallien omaksumiseksi ja käyttöön ottamiseksi yhdessä pilottikoulussa. Käytännössä tutkimushanke tarjosi esimerkiksi mentorointitukea ja mittasi säännöllisesti opettajien ja muun henkilökunnan kokemusta muutoksen, eli KiVan toteuttamisen, etenemisestä. CCEA tarjosi muutosmittaukseen Celkee Insight -mittauspalvelun ja sparrasi hanketta mittauksen toteuttamisessa, mittaustulosten analysoinnissa sekä tarvittavien muutostoimenpiteiden määrittelemisessä.

Mitä CCEAssa opimme?

”Yhteistyö tutkijoiden kanssa tuntui CCEAssa heti valtavan merkitykselliseltä. Halusimme yhdessä kokeillen löytää tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia tapoja tukea Kiva Koulu -ohjelman toteuttamista ja yhteisön sitoutumista siihen – pitkällä tähtäimellä jopa ohjelman vaikuttavuuden edistämistä”,  
Mona Valkiaranta ja Pipsa Purhonen CCEAsta summaavat yhteistyön tavoitteita ja haasteita.

”Kuten muutoksissa niin usein, myös kouluympäristössä epäselvät roolit tai riittämättömät resurssit haastoivat eniten muutoksen onnistumista. Toimintaympäristönä koulu on erittäin säädelty, mikä rajoittaa muutostoimenpiteiden toteuttamista. Tutkimusryhmän vaikutusmahdollisuudet koulujen suuntaan ovat siten rajalliset. Osana pilottia tunnistettiin kuitenkin myös uusia, konkreettisia käytäntöjä, jotka edistävät opettajien mahdollisuuksia toteuttaa KiVa Koulu -ohjelmaa.”

Muutosjohtamisen näkökulmaa KiVa Koulu -ohjelman toteuttamiseen

Yhteistyö CCEAn kanssa avasi uusia näkymiä kiusaamisen vastaiseen työhön kouluissa.

”Erityisesti meitä tutkijoina kiinnosti se, miten käynnistää muutosprosessi, seurata sen etenemistä ja hyödyntää tietoa muutoksen viitoittajana. Aiemman kokemuksen ja tutkimuksen pohjalta tiesimme jo jonkin verran siitä, millaiset tekijät kouluyhteisöissä vauhdittavat kiusaamisen vastaista työtä ja toisaalta voivat hidastaa sitä. Koimmekin, että tavoite meillä oli selvä. Yhteistyö CCEAn kanssa avasi kuitenkin silmiä sille, mitä itse matka kohti tavoitteita pitää sisällään, kun puhutaan muutoksesta yhteisön sisällä”, toteaa erikoistutkija Sanna Herkama.

”CCEA auttoi löytämään olennaisen ja kiteyttämään muutosmittariin sen, mistä Kiva Koulun toteuttamisessa on ihmisten arjessa kysymys. Yhteiset sparraukset auttoivat tunnistamaan mittaustuloksista olennaiset asiat, joita käsittelimme opettajien kanssa yhdessä mentorointitapaamisissa. Celkee Insight on tehokas työkalu ja datan visualisointi sillä on helppoa. Se, että vastaaja näkee ja pystyy vastatessaan reflektoimaan omia, edellisen kierroksen vastauksiaan, olisi tieteellisessä mielessä jo oman metodologisen tarkastelun paikka! Motivoivaa pilotissa oli se, että puolivälin notkahduksen jälkeen ihmisten kokemus muutoksen etenemisestä otti positiivisen harppauksen. Tehdyt ja kohdennetut toimenpiteet siis tuottivat tulosta”, arvioivat erikoistutkija Virpi Pöyhönen ja tohtorikoulutettava Inari Harjuniemi ja jatkavat:  

”Tärkeä oppi pilottivuodesta on uusi ymmärryksemme muutoksen käynnistämisestä ja fasilitoinnista kouluissa. Opimme paljon esimerkiksi toimenpiteiden oikea-aikaisuudesta, oikeiden kysymysten esittämisen tärkeydestä ja siitä, mikä lopulta on mahdollista käytössä olevilla resursseilla. Kokeilu toi uusia suuntia laajaan tutkimushankkeeseen, jonka aloitamme tulevana syksynä.” 

Sanna Herkama, Virpi Pöyhönen ja Inari Harjuniemi työskentelevät KiVa Koulu -ohjelman toteuttamista tutkivassa IMPRES -tutkimushankkeessa, joka on osa Suomen Akatemian rahoittamaa INVEST lippulaivahanketta Turun yliopistossa.