Muutosjohtamisen oppimispolku vahvisti omaa ammatillista pätevyyttä

Jaana Ohtonen työskentelee työeläkeyhtiö Ilmarisella digitaalisen kehittämisen parissa. Hänellä on kattavaa kokemusta muutosten kanssa työskentelystä, sillä työurasta viimeiset 20 vuotta on painottunut pitkälti erilaisiin muutoksiin. Syksyllä 2021 Jaana osallistui CCEAn muutosjohtamisen oppimispolulle – mitä tästä kokemuksesta jäi käteen?

”Oppimispolku auttoi ymmärtämään, miten muutos toimii ja mistä se koostuu. Tämän kautta tieto vähensi tuskaa, kun ymmärrys ihmisen suhtautumisesta muutokseen kasvoi. Olen myös saanut rohkeutta avata muutokseen liittyvää keskustelua omassa organisaatiossani ja tiedän paremmin, miten tiettyjä malleja voidaan lähteä soveltamaan”, Jaana kertoo kokemuksistaan.

Oppimispolku mahdollisti oman muutososaamisen sertifioinnin, josta Jaana koki saavansa lisää uskottavuutta ja kasvattavan ammatillista pätevyyttään. Se antoi väylän virallistaa vuosikymmenten aikana kertyneen pääoman muutosjohtamisesta.

Työuransa aikana Jaana on todennut, että organisaatioiden muutososaaminen on toiminnan ytimessä, sillä erilaisia muutoksia tapahtuu jatkuvasti. Vuosien saatossa myös monet muutokset ovat pitkälti digitalisoituneet.

”Uskon vahvasti, että muutososaaminen on tehokkuuden keino. Sen avulla päästään nopeammin lopputuloksiin ja muutokset jalkautuvat välittömästi, kun asioita tehdään ihmislähtöisesti. Usein koetaan, että on huono asia, kun teknologia laittaa muutoksen liikkeelle. Joka tapauksessa on tärkeä muistaa, että muutoksen keskiössä on aina ihminen, vaikka kyse olisikin teknologian tuomasta muutoksesta.”

Jaana toteaa, että on tärkeää antaa muutokselle tilaa ja aikaa hengittää, eikä sitkeästi pidetä kiinni siitä, mitä joskus on päätetty. Muutosmatkalla on hyvä tapahtua jatkuvaa parantamista.

”Muutosjohtaminen tuo myös tulevaisuusnäkökulman organisaation toimintaan mukaan. Kun organisaation oikeat ihmiset otetaan mukaan muutokseen, silloin muutoksesta syntyy jotakin sellaista, joka luo myös kilpailuetua, mutta myös ennakoidaan asiakkaan arkea”, Jaana toteaa.

Päivitä oma muutososaaminen uudelle tasolle ja tutustu CCEAn tuleviin avoimiin muutosjohtamisen oppimispolkuihin! Kysy myös organisaatiollesi räätälöityä oppimispolkua, lisätietoja saat johtavalta konsultiltamme Auli Packalénilta, auli@ccea.com.