Kimmo Vättö: Lisää läpinäkyvyyttä organisaatioon

Organisaatioiden läpinäkyvyys on globaali trendi. Sitä halutaan, koska sillä voidaan saavuttaa monenlaisia hyötyjä, mutta sitä myös pelätään, sillä se voi olla askel tuntemattomaan. Läpinäkyvyys voi tuntua Pandoran lippaalta, jota ei saa kiinni, jos se kerran avataan. 

Yksi yleisin havaitsemani uskomus läpinäkyvyydestä on se, että sillä tarkoitetaan vain johtamisen läpinäkyvyyttä organisaation suuntaan. Organisaation läpinäkyvyyteen kuuluu kuitenkin myös läpinäkyvyys työntekijöiden fiiliksiin, tarpeisiin ja ideoihin. Vain kaksisuuntaisella läpinäkyvyydellä voidaan saavuttaa läpinäkyvyyden tarjoamia hyötyjä, joita esittelen tässä tekstissä. 

Läpinäkyvyyden hyötyjä: 

  1. Luottamuksen parantuminen
  2. Positiivisen vertaispaineen mahdollistaminen
  3. Innovaatioiden lisääntyminen
  4. Modernin johtajuuden tukeminen 

1. Luottamuksen parantuminen 

Läpinäkyvyys parantaa luottamusta ja luottamus parantaa läpinäkyvyyttä. Tämä positiivinen spiraali on monien menestyvien yritysten taustalla. Luottamus on kaiken yhdessä tekemisen perusta ja ilman sitä homma ei vain toimi. Tämä dynamiikka toimii kaikkien eduksi terveessä työyhteisössä, jossa läpinäkyvyyden tarjoamaa tietoa käytetään arvostavasti ja rakentavasti – yhteiseen hyvään. Kun yritys tunnetaan läpinäkyvästä toimintatavastaan, parantaa se myös yrityksen ulkopuolisten ihmisten luottamusta. 

2. Positiivisen vertaispaineen mahdollistaminen 

Aidosti ketterien toimintamallien, kuten Scrumin, toiminta pohjautuu pitkälti läpinäkyvyyteen ja sen mahdollistamaan positiiviseen vertaispaineeseen. Yksilöitä ja tiimejä kannustetaan oppimiseen, nopeaan ongelmien ratkaisuun ja toiminnan kehittämiseen. Vertaispaineen kautta koko tiimi on yhdessä vastuussa toiminnan kehittämisestä. Vertaispaine vähentää suoran delegoinnin ja tehtävienhallinnan tarvetta sekä antaa asiantuntijoille enemmän tilaa ja vastuuta. Tämä taas auttaa motivaation ylläpidossa ja parantamisessa. 

3. Innovaatioiden lisääntyminen 

Organisaation piilevän tiedon jakaminen on tärkeä osa uuden tiedon ja innovaatioiden syntyä. Perinteisesti piilevän tiedon jakaminen on tapahtunut erilaisissa kokouksissa ja keskusteluissa. Ideoita ja tietoa voidaan kuitenkin jakaa ja kerätä myös kokousten ulkopuolella vaikkapa digitaalisten työkalujen avulla. Mitä enemmän on läpinäkyvyyttä, sitä enemmän on myös jaettua piilevää tietoa, jota voidaan jalostaa uusiksi innovaatioiksi. 

4. Modernin johtajuuden tukeminen 

Kaksisuuntainen läpinäkyvyys on yksi modernin johtamiskulttuurin ominaisuus. Johtaja voi toimia esimerkkinä läpinäkyvyydestä omalle tiimilleen. Kun johtaja tai esihenkilö jakaa tietoa ja ajatuksiaan avoimesti, hän saa vastavuoroisesti helpommin tietoa, minkälaista tukea ja ohjausta organisaatio tai tiimi tarvitsee päästäkseen paremmin tavoitteisiinsa. Näin haasteet löytävät nopeasti oikean osoitteen ja ongelmat, mahdolliset tulpat, tulevat ratkaistua tehokkaasti. 

Yksi läpinäkyvyys, kiitos 

Pohjimmiltaan läpinäkyvyyden kehittämisessä on kyse kulttuurin kehittämisestä, eikä se ei tapahdu yhdessä kvartaalissa. Läpinäkyvyyden hyötyihin käsiksi pääseminen on prosessi, joka vaatii sitoutumista, aikaa, keskusteluja ja usein myös valmennusta. Läpinäkyvyyden kehittäminen vaatii johdolta myös rohkeutta, itseluottamusta ja kyvykkyyttä. 

Organisaation kulttuurin pitää olla terveellä pohjalla, kun läpinäkyvyyttä lähdetään kasvattamaan. Kriisin keskellä olevassa tai ristiriitojen riivaamassa organisaatiossa ei tälle polulle kannata lähteä. Lisäksi jos johdolla ei ole kykyä käsitellä esille nousevia asioita, saatetaan läpinäkyvyys kokea myös pinnallisena tai epäaitona. 

Tukea sopivista työkaluista 

Vaikka läpinäkyvyyden parantamisessa kyse on kulttuurin kehittämisestä, voidaan sopivilla työkaluilla tehostaa positiivista kehitystä. Celkee Insight -työkalun avulla voit parantaa läpinäkyvyyttä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

  • Muutoksen tai strategian toimeenpanon tukeminen 
  • Riskien tunnistaminen ja hallinta erilaisissa muutostilanteissa 
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen (esim. asiakaskokemustiedon jako läpinäkyvästi)
  • Työntekijäkokemuksen kehittäminen (läpinäkyvyys työntekijäkokemukseen ja sen parantamistarpeisiin ja innovaatioihin)
  • Isojen projektien ja hankkeiden tukeminen (esim. yhteistyön kehittäminen tai yhteisöllinen riskienhallinta)