Tuija Palokankare: Miten arvot näkyvät CCEAn arjessa

Kun lähdin etsimään uutta työpaikkaa keväällä 2021, yksi tärkeimmistä valintakriteereistäni oli, että yrityksen arvojen tulee olla samankaltaisia omien arvojeni kanssa. Suuria yhteentörmäyksiä ei saisi olla. Nyt olen ollut CCEAlla töissä melkein 1,5 vuotta ja on hyvä aika tarkastella, että toteutuvatko arvot aidosti myös arjessa. 

Ihmislähtöinen muutosjohtaminen ja erilaisten muutosten läpivieminen asiakasorganisaatioissa ”vaikka yksi ihminen kerrallaan”, on meidän työmme kulmakivi. Ihmislähtöisyys on myös CCEAn arvojen kulmakivi. Arvot on kuvattu puuna, jonka runkona on ihmislähtöinen kulttuuri ja juurina yhteisöllisyys, luottamus, rohkeus, arvostus ja oikeudenmukaisuus. 

Vaikka työyhteisömme jäsenet voivat olla hyvinkin erilaisia taustoiltaan tai elämäntilanteeltaan, niin meitä kaikkia yhdistää ihmislähtöinen ajattelu. Se tekee työyhteisöstä myös lämpimän ja turvallisen paikan. Osoituksena siitä on esim. perjantai-aamut, jolloin usein kokoonnutaan vapaamuotoisesti toimiston sohville ja käydään ringissä läpi kuulumisia. Ihmiset uskaltavat kertoa, mitä heille ihan oikeasti kuuluu. Sellaista yhteenkuuluvuutta ja avoimuutta en ole kokenut missään muussa työyhteisössä. Juuri hiljattain pohdin, miten eriskummallinen työyhteisömme on, koska tuntuu, että kaikkien kanssa on jonkunlainen ”jännä yhteys” olemassa.

Uusi työntekijä saa aina nimetyn kummin ja kalenterissa on valmiiksi buukattu tutustumisia kollegojen kanssa. Yhteisöllisyyden tietoinen rakentaminen on konsulttiyrityksessä erityisen tärkeää, koska kaikki on arkena kiinni omissa asiakasprojekteissaan. On tärkeää, että meillä on oma turvallinen työyhteisömme, jolta saa tukea ja apua. Ja sitä apua myös aina roppakaupalla saa, kun rohkeasti laittaa viestintäkanavien kautta kyselyä. Emme kilpaile keskenään ja siitä osoituksena on aito halu auttaa. Joltain kollegalta löytyy aina hetki aikaa. 

Olin yllättynyt, miten jo rekrytointivaiheessa asioista puhuttiin avoimesti ja suoraan. Meillä ei ole vahvaa hierarkiaa, joka säätelee arkea. Asioista keskustellaan ja päätöksiä tehdään yhdessä.

Meillä ei ihannoida ylitöitä, päinvastoin. Oletusarvo on, että työ tehdään työajan puitteissa ja kaikilla on elämässään muutakin kuin työ. Hyvinvoinnin edistäminen on kokonaisvaltaista ja siihen kuuluu työterveydenhuollon, työergonomian ja liikuntaetujen lisäksi myös mielen huolto mm. työnohjaajan ja psykologin palvelujen kautta. 

Mielen huoltoon ja palautumiseen liittyy myös yhdessä tekeminen. Kuka tahansa voikin ehdottaa mitä tahansa yhteistä tekemistä myös vapaa-ajalla ja niitä aktiviteetteja yritys pyrkii jollain tavalla tukemaan. Oli se sitten padelia, ratsastusta, eräilyä, suunnistusta tai vaikka improvisaatiota. 

Vastaukseni on siis kyllä. CCEAn arvot ovat sellaisia ohjenuoria ja periaatteita, joiden mukaan yhteisössä toimitaan. Aina löytyy jotain parannettavaa, mutta jos itse huomaa kehittämistarpeita, niin niistäkin voi ja uskaltaa tehdä aloitteen, puhua suoraan. Jos minulta kysyttäisiin, että minkä arvon lisäisin vielä listaan oman kokemukseni perusteella, niin se olisi aitous. On lupa ja jopa velvollisuus olla juuri sellainen kuin on, aito oma itsensä. Jokaisella on omia vahvuuksia, joista kaikki hyötyy ja ketään ei jätetä yksin. Se tekee meidän työyhteisöstä rikkaan ja ainutlaatuisen.