SOK ITD:ssä loistavat asiantuntijat – CCEA apuna uuden toimintamallin käyttöönotossa

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan IT- ja digikehityksessä halutaan luoda asiantuntijoille erinomaiset edellytykset tehdä kehittämistä moderneilla työkaluilla ja toimintatavoilla. SOK ITD:ssä onkin panostettu teknologian lisäksi toimintatapojen ketteröittämiseen ja asiantuntijoiden roolin vahvistamiseen. 

Käytännössä tämä on tarkoittanut tietohallintojohtaja Ville Kinnusen mukaan siirtymää pitkistä suunnittelun sykleistä ja tilaaja-toimittajamallista kohden omien teknologiaosaamisten ja omistajuuden kasvattamista. ”Teknologia-ammattilaisemme pääsevät itse ratkaisemaan asiakas- ja liiketoimintahaasteita, joilla vaikutetaan miljoonien suomalaisten arjen sujumiseen.”

Planning & Governance -tiimin vetäjä Samu Huhtio summaa johtamisen muutosta seuraavasti: ”Johtamisessa keskitytään suuntaviivojen antamiseen. Työyhteisöistä ja tiimeistä löytyvät parhaat ratkaisut. ”Johtaja tietää kaiken” -ajattelutapa on poistuvaa kansanperinnettä.” ITD:ssä framille nousevat teknologia-asiantuntijat.

Tiimeille muutos on näyttäytynyt avoimuuden lisääntymisen ja paremman kokonaisuuden hallinnan kautta. Jatkuva kehittyminen on mukana kaikessa tekemisessä ja tehtäviä priorisoidaan aiempaa aktiivisemmin. Samalla asioita saadaan nopeammin käyttöön ja jatkuvan kehittämisen sykliin. Tämä näkyy niin kaupparyhmän sisäisissä prosesseissa kuin suoraan asiakkaille eri toimipisteissä ympäri Suomen sekä digitaalisissa kanavissa.

Yhteistyö CCEAn kanssa oli tuloksellista ja jatkuvasti kehittyvää

Huhtion mukaan kehittyminen ja kehittäminen modernissa työympäristössä pitää sisällään asiantuntijoiden mukaan ottamisen muutokseen. Tässä apuun tuli CCEA, joka auttoi koordinoimaan muutoskokonaisuutta sekä tukemaan viestinnässä.

Kinnunen kertoo, että CCEA auttoi sekä muutosjohtamisen suunnitelman luomisessa että sen toteutuksessa. Käytännössä tämä tarkoitti keskeisten muutosjohtamisen tarpeiden tunnistamista, toimenpiteiden vaikuttavuuden havainnointia sekä muutossuunnitelmien ja -toteutustapojen jatkuvaa parantamista organisaation vasteen ja mittareiden pohjalta.

Miltä yhteistyö CCEAn kanssa tuntui? Kinnusen sanojen mukaan: ”Insinöörille sopivan pragmaattista ja systemaattista”. Muutoksen johtaminen purettiin konkreettisiksi tekemisiksi.

Huhtio arvosti erityisesti CCEAn halua ymmärtää SOK ITD:n tarpeita: ”CCEAn asiantuntijat eivät kierrätä samoja slidejä organisaatiosta toiseen, vaan ratkaisut oli valittu juuri meidän tarpeisiimme. He sopeutuivat myös hyvin meidän tavoitteisiimme ja tapoihimme toimia. Yhteistyö oli tuloksellista ja tekemistä kehitettiin jatkuvasti osana päivittäistä työtä.” Juuri niin kuten työskentely SOK ITD:ssä.