Case Länsimetro: Yhteistyön ja luottamuksen parantaminen projektin johtamisen keskiössä

Länsimetro-projektissa rakennettiin 21 km rataosuus, 13 metroasemaa ja varikko Helsingin Ruoholahdesta Espoon Kivenlahteen. Länsimetro rakennettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen osuus Ruoholahti–Matinkylä avattiin matkustajaliikenteelle marraskuussa 2017, toinen osuus Matinkylä–Kivenlahti avattiin liikenteelle joulukuussa 2022. Länsimetron kaltaisessa mittavassa rakennushankkeessa yhteistyö ja vuorovaikutus eri toimijoiden välillä on keskeisessä asemassa. Rakentamisprojektin jälkeen Länsimetro Oy toimii modernin ja aikaa kestävän metroinfran omistajana ja kehittäjänä.

Haaste: Kuinka seurata ja vahvistaa luottamusta laajassa rakennushankkeessa?

Rakentamisen toiseen vaiheeseen siirryttäessä organisaatiossa tehtiin suuria uudistuksia. Yhdeksi projektijohtamisen kehityskohteeksi nostettiin yhteistyö ja luottamus. Yhteistyön sujuvuutta ja luottamuksen kehittymistä työmailla eli seitsemässä eri rakennusurakassa sekä projektiorganisaation ”big roomissa” mitattiin hankkeen johtamismalliin integroidulla kyselytutkimuksella. Mittaamisessa käytettiin Celkee Insight®-työkalua ja sen tuottamaa tietoa seurattiin tilannejohtamisen tilannehuoneessa.

Meidän ratkaisumme: Yhteistyön sujuvuus tehtiin näkyväksi Celkee-mittausten tuottaman datan avulla

Yhteistyön sujuvuutta ja luottamuksen kehittymistä mitattiin neljästi vuodessa. Mittauksia tehtiin kesäkuusta 2018 alkaen sitä mukaa kuin rakennusurakat käynnistyivät aina rakennusurakoiden päättymiseen vuoteen 2022 saakka. Kaikki rakennuskohteen rakentamiseen osallistuvat tahot vastasivat kyselyyn.

Mittauskysymykset laadittiin huolellisesti, alkaen sen määrittämisellä, mitä luottamus rakennushankkeessa tarkoittaa. Iteraatiokierroksilla varmistettiin, että vastaajat ymmärsivät kysymykset oikein. Hyvän pohjatyön jälkeen kyselymittaukset toistettiin joka kerta samanmuotoisina, ja näin saatiin erityisen hyvää dataa juuri siitä, mitä haluttiin seurata ja kehittää. Vastaajat antoivat numeerisen arvion ja vapaita kommentteja tiedonkulusta, yhteistyöstä, luottamuksesta ja ammattiylpeydestä.

“Vuorovaikutus ja yhteistyö eri toimijoiden välillä korostuu Länsimetron rakentamisen kaltaisissa megahankkeissa. Celkeen avulla yhteistyöstä, tiedonkulusta ja luottamuksen tasosta saatiin mitattavaa tietoa luotettavasti niin, että mahdollisiin muutoksiin voitiin reagoida välittömästi”, sanoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Länsimetro-projektin johtaminen perustui projektin omaan tilannejohtamisen malliin. Tilannejohtamisen keskus oli tilannehuone, jossa seurattiin rakentamisen eri osa-alueita. Yksi seurattavista osa-alueista oli yhteystyön sujuvuus ja tämä perustui Celkee-mittausten tuottamaan dataan. Lisäksi tuloksia käsiteltiin projektiorganisaation ja rakennuskohteiden kokouksissa.

Mittaus teki ongelmakohdat ajoissa näkyviksi, niihin pystyttiin reagoimaan ripeästi ja toimintaa pystyttiin kehittämään. Projektijohto reagoi havaittuihin kehityskohtiin mm. järjestämällä työpajoja, joissa tuloksia käytiin läpi ja kehitettiin toimintatapoja. Länsimetro-projektissa oli myös oma yhteistyöpalkinto, jonka voittaja valikoitui käynnissä olevien työmaiden joukosta kahdesti vuodessa. Palkinnon kriteerit pohjautuivat Celkee-kyselyyn.

Lopputulos: Luottamuksen ja yhteistyön mittaaminen mahdollisti ripeän reagoimisen

Yhteistyön merkitystä megahankkeissa ei voi korostaa liikaa. Länsimetron toisen vaiheen rakentamisen aikana yhteistyötä ja luottamista seurattiin jatkuvasti. Tietoa kitkakohdista saatiin varhaisessa vaiheessa Celkee-mittausten ja sen tuottaman tiedon ansiosta. Tämä mahdollisti ongelmiin reagoimisen ennen kuin ne kehittyivät isommiksi haasteiksi.

Mittaaminen auttoi projektijohtoa systemaattisessa yhteistyön ja luottamuksen kehittymisen seuraamisessa ja tästä tuli kiinteä osa tilannejohtamisen mallissa seurattavaa dataa. Länsimetron big room -toimintamalli palkittiin Vuoden projektiteko 2018 -palkinnolla.