Case MaaS Global: Muutosjohtaminen kahden yrityksen integraatiossa 

Asiakkaan haaste 

MaaS Global on maailman ensimmäinen liikkumista palveluna tarjoava Mobility as a Service (MaaS) -yritys. Heidän kehittämänsä sovellus Whim yhdistää julkisen liikenteen ja yksityiset palveluntarjoajat yhteen sovellukseen. Pääosin Euroopassa toimiva MaaS Global teki yrityskaupan, jossa tarve oli saada yrityskaupan jälkeiseen integraatioon muutosjohtamisen tukea varmistamaan onnistunut alku yhteiselle matkalle. 

Tavoite 

Yrityskaupan tavoitteena oli yksi yhtenäinen yritys, jonka tuotetta jaetaan tehokkaasti eri markkinoille. Yritysosto ja integraatio toivat mukanaan runsaasti muutoksia. CCEAn tavoitteena oli kristallisoida yrityksen suuntaa, tukea yhteisen yrityskulttuurin luomisessa, tukea muutosviestinnässä, lisätä muutososaamista organisaatiossa sekä tukea johtoryhmää ja esihenkilöitä pääteemoissa, kuten uudessa organisaatiorakenteessa ja metodeissa johtaa yritystä kohti uusia liiketoimintatavoitteita. 

CCEAn palvelu 

Alussa CCEA oli mukana suunnittelemassa julkistuspäivää ja luomassa julkistuspäivän materiaalia henkilöstölle, esimerkiksi muutostarinan ja useimmin kysyttyjen kysymyksien muodossa. Pian julkistuksen jälkeen CCEA fasilitoi useita työpajoja luodakseen tarkoitusta, suuntaa ja motivaatiota henkilöstölle sekä osallistaakseen henkilöstöä luomaan yhtä yritystä. Osa CCEAn roolia oli tukea viestinnässä ja materiaaleissa sekä tarjota ajankohtaista tietoa integraatiosta ja sen etenemisestä kaikille työntekijöille. 

Koko henkilöstön lisäksi niin johtoryhmä kuin esihenkilötkin olivat avainkohderyhmiä CCEAn tekemisessä. CCEA järjesti johdolle ja esihenkilöille koulutusta ihmislähtöiseen muutosjohtamiseen lisätäkseen heidän ymmärrystään ihmisestä muutosmatkan keskiössä. Johtoa ja esihenkilöitä tuettiin fasilitoimaan keskusteluja uuden organisaation suunnittelemisessa yhdessä työntekijöiden kanssa. Yksi tärkeimmistä saavutuksista oli käynnistää esihenkilöiden tukimalli säännöllisten palaverien muodossa. Näitä palavereja CCEA tuki tarjoamalla agendan ja materiaalit sekä fasilitoimalla itse palaverit. 

Näiden lisäksi CCEAn Celkee-mittaustyökalua käytettiin johtamaan muutosta datalla. Mittaustulosten avulla saatiin arvokasta ja välillä yllättävääkin tietoa eri henkilöstöryhmien käsityksestä muutoksesta. Tulosten perusteella havaittujen kipupisteiden avulla muutosjohtamisen toimia voitiin kohdistaa sinne, missä niitä eniten tarvittiin, 

CCEA järjesti MaaS Globalin omalle muutostiimille työpajoja lisäämään heidän muutososaamistaan. Muutostiimi sai käyttöönsä muutossuunnitelman ja ohjeistusta, kuinka ja millä metodeilla jatkaa muutoksen tukea omatoimisesti ja konkreettisesti.

Asiakkaan hyöty 

MaaS Global kiitteli CCEAa sparrailutuesta koko projektin ajan. He arvostivat CCEAn strukturoitua tapaa johtaa muutosta sekä nopeaa kykyä sopeutua tukemaan eri teemoissa. Yksi suurimmista eduista MaaS Globalille oli heidän muutostiiminsä muutosymmärryksen ja -tietämyksen kasvattaminen itsenäiseen muutosjohtamiseen. Asiakas tarvitsi lisäapua ja -käsiä ensimmäisiin, erittäin intensiivisiin integraatiokuukausiin. Investoimalla muutosjohtamiseen, MaaS Global pystyi rakentamaan tukevan pohjan liiketoiminnan jatkuvuudelle ja jatkokehitykselle.  

MaaS Globalin toimitusjohtajan Sampo Hietasen mukaan ”CCEA valittiin heidän ihmiskeskeisen lähestymistapansa sekä kädet savessa -työskentelytapansa johdosta. Tämän he osoittivat projektin aikana luvatun mukaisesti ja paljon enemmänkin.”