Case Meyer: Pääkäyttäjien muutososaaminen kasvuun muutoskyvykkyyskoulutuksen avulla

Haaste

Euroopan suurimpiin laivanrakennusyhtiöihin lukeutuva Meyer Turku siirtyi uuteen ERP-järjestelmään toimintansa tehostamiseksi. Järjestelmän käyttöönotto ja koulutus tapahtuivat pääkäyttäjäverkoston tuella.

Hankkeen onnistumisen kannalta keskeistä oli pääkäyttäjien riittävä muutososaaminen ja tuki sekä oikeat työkalut muutoksen läpivientiin ja loppukäyttäjien kouluttamiseen.

Tavoite

Hankkeen onnistumisen tueksi yrityksen johto halusi tarjota pääkäyttäjille tukea ja saada tarvittava muutososaaminen kasvuun. Tavoitteena oli, että pääkäyttäjät ymmärtävät, kuinka he voivat auttaa ihmisiä etenemään muutoksessa. Heille haluttiin tuoda konkreettisia keinoja, joita he voivat hyödyntää loppukäyttäjien kohtaamisissa ja koulutuksissa ja sitä kautta varmistaa muutoksen onnistuminen.

CCEAn palvelu

CCEA suunnitteli räätälöidyn muutoskyvykkyyden oppimispolun kartoittamalla aluksi koulutusten kohteena olleiden pääkäyttäjien tarpeita ja toiveita. Muutoskyvykkyyden valmennuskokonaisuus koostui päivän mittaisista työpajoista, vertaiskeskusteluista toisen pääkäyttäjän kanssa, opitun käytäntöön viemistä tukeneista digitaalisesti fasilitoiduista seurantatapaamisista sekä puolen päivän työpajoista juuri ennen loppukäyttäjäkoulutusten alkamista.

Työpajat olivat interaktiivisia ja teemana oli varmistaa, että osallistujat verkostoituvat ja oppivat myös toisiltaan niin työpajoissa kuin niiden välillä. Oppimispolun keskeisenä tavoitteena oli varmistaa työpajoissa opitun sisällön vieminen pääkäyttäjien käytännön työhön ja edistymisen jatkuva seuranta.

Kaikkien työpajojen ja tapaamisten lopputulemat ja pääkäyttäjien palaute ERP-hankkeelle käsiteltiin yhdessä asiakkaan kanssa. Näin muutoskyvykkyyspalvelun kautta voitiin tehostaa myös koko hankkeen toteutusta.

Asiakkaan hyöty

Koulutuksen kohderyhmänä olleet pääkäyttäjät saivat käytännön työkaluja muutoksen läpivientiin ja alkoivat kehittää itseään päivittäisen työn kautta.

Lisäksi hanke kokonaisuutena sai arvokasta palautetta pääkäyttäjiltä ja yleinen suhtautuminen hankkeeseen muuttui positiivisemmaksi. Asiakas koki palvelun vastanneen heidän tarvettaan erinomaisesti.

Asiakkaan ERP-hankkeen muutosten vuoksi palvelun toteutusaikataulua mukautettiin hankkeen edetessä. Erityiskiitosta CCEA sai palvelun joustavuudesta ja saumattomasta toimituksesta asiakkaan toivomassa aikataulussa.

Lue lisää palvelustamme: Muutoskyvykkyyden kehittäminen