Case Nordic Morning Group: Ihmislähtöinen muutos ERP-käyttöönotossa

Asiakkaan tarve: Panostus muutoksen läpivientiin

Nordic Morning Group on datalähtöiseen markkinointiin, palvelumuotoiluun, automatisoituihin asiakasviestintäpalveluihin sekä oppimis- ja tietopalveluihin keskittyvä yritys. Nordic Morning Groupissa oli käynnistetty yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) käyttöönotto, jolla haluttiin tukea konsernin jatkuvaa kasvua ja vahvistaa toiminnan datalähtöisyyttä. Yrityksessä oli tunnistettu tarve panostaa muutoksen läpivientiin, mikä nähtiin myös onnistumisen edellytyksenä.

Tavoite: Ihmiset ovat halukkaita ja kyvykkäitä ottamaan uuden ERP:n käyttöön

Tavoitteena oli sujuva siirtyminen uuden ERP-järjestelmän käyttöön ihmisten näkökulmasta. Tämän saavuttamiseksi keskeistä oli varmistaa, että ihmiset ymmärsivät mistä muutoksessa oli kyse, ja että heillä oli tarvittava tahtotila ja kyvykkyys muuttaa totuttuja toimintatapoja ja ottaa uusi järjestelmä käyttöön. Tavoitteena oli myös tukea muutosta käyttöönoton jälkeen niin, että uudet toimintatavat juurtuvat osaksi päivittäistä toimintaa.

CCEAn palvelu: Muutoksen läpiviennin johtaminen ja toteutus

CCEA auttoi Nordic Morning Groupia konkretisoimaan muutosvision tavoitteiksi ja kirkastamaan, mistä muutoksessa oli kyse. Lähtökohta muutokseen ja yhteisen ERP-järjestelmän käyttöönottoon oli erilainen jokaisessa liiketoimintayksikössä. Siten yhteisen, selkeän ymmärryksen luominen muutoksesta ja sen vaikutuksista eri rooleille oli tärkeää.

CCEA vastasi muutoksen läpiviemiseksi tarvittavien toimenpiteiden suunnittelusta ja johti projektin muutostiimin työskentelyä, mihin kuului avainsidosryhmien sitouttaminen, muutosviestintä, koulutussuunnitelman tekeminen ja järjestelyt sekä tukikanavien pystyttäminen. Säännöllinen muutosmittaus tuki toimenpiteiden kohdistamista tarvittavalla tavalla. CCEA myös sparrasi projektinjohtoa ja avainhenkilöitä muutoksen läpiviennissä ihmislähtöisesti.

Asiakkaan hyöty: Muutoksen aikaansaaminen käytännönläheisellä ja ammattimaisella otteella

Nordic Morning Group arvosti käytännönläheistä otetta, jolla CCEA tuki ERP-järjestelmän käyttöönottoa ja muutoksen läpivientiä. CCEA keskittyi olennaiseen ja johti muutoksen läpiviennin toimenpiteitä ammattimaisella tavalla. Työskentelemällä tiiviisti osana asiakkaan tiimiä, CCEA myös vahvisti ja kehitti muutosjohtamisen osaamista asiakkaan projektiorganisaatiossa. Nordic Morning Groupin näkemyksen mukaan CCEAlla oli avainrooli muutoksenläpiviennissä.