Case Outokumpu: Viestinnän ja muutoksen läpiviennin tuki Tornion tehtaan digitalisoinnissa

Asiakkaan tarve: Huolehtia ohjelman sisäisestä viestinnästä, sekä varmistua muutoksen tapahtumisesta yksilötasolla

Outokumpu on maailman johtava ruostumattomien terästuotteiden valmistaja, jolla on tehtaita Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

Vuonna 2019 Outokumpu käynnisti laajan digitalisaatio-ohjelman. Ohjelman tavoitteena oli merkittävästi lisätä terästuotantoprosessin tietopohjaista päätöksentekoa digitaalisilla ratkaisuilla, ja sitä kautta parantaa laatua sekä tuotantovarmuutta tukemaan tuotantoa jatkuvassa muutoksessa olevassa toimintaympäristössä. Ohjelmaa lähdettiin toteuttamaan ketterin menetelmin. Ohjelmatiimissä tunnistettiin kyseessä olevan suuri muutos, ja sen onnistumisen tueksi haluttiin panostaa niin sisäiseen viestintään kuin muutoksen läpivientiin.

Tavoite: Sidosryhmät ovat laajasti tietoisia digitalisaatiohankkeesta, henkilöstö kyvykästä edistämään muutosta itse ja muutoksen kohteena olevat henkilöt valmiina toimimaan uudella tavalla

Viestinnän osalta tavoite oli kolmiosainen: 1) tukea johtoa hankkeesta viestimisessä, 2) viestiä käyttöön otetuista uusista ratkaisuista niin Tornion tehtaan henkilöstölle kuin henkilökunnalle globaalisti, sekä 3) varmistua siitä, että hankkeessa työskentelevä laaja asiantuntijajoukko on tietoinen siitä, mitä hankkeessa kulloinkin tapahtuu. Muutoksen läpiviennin osalta tavoitteena oli pystyä ottamaan uudet työkalut käyttöön niin, että ihmiset tietävät miten heidän päivittäinen työnsä muuttuu.

CCEAn palvelu: Yhtiön sisäinen viestintä ohjelmasta, sekä muutoksen johtamisen tuki ohjelmatasolla

Viestinnän osalta CCEA tuki Outokumpua viestintäsuunnitelman tekemisessä ja käytännön toteutuksessa niin, että yllä mainitut kolme tavoitetta toteutuvat. CCEA vastasi viestinnän sisältöjen kokoamisesta ja tuottamisesta yhteistyössä yrityksen viestinnän kanssa.

Muutoksen johtamisen osalta CCEA järjesti valmennuksia ja klinikoita projektijohdon muutososaamisen vahvistamiseksi ja huolehti siitä, että heillä oli käytössään tarvittavat työkalut muutoksen kirkastamiseksi loppukäyttäjien näkökulmasta. Lisäksi CCEA sparrasi niin organisaatio- kuin projektijohtoa ihmislähtöisen muutoksen läpiviennissä mm. suunnittelemalla ja järjestämällä muutosjohtamisen työpajoja, järjestelmällisesti projektien muutossuunnitelmia katselmoimalla ja kommentoimalla ja antamalla palautetta. CCEA koordinoi ja raportoi ohjelmatasolla muutoksen etenemistä ja huolehti siitä, että tarvittavat aktiviteetit toteutettiin.

Asiakkaan hyöty: Järjestelmällinen muutoksen läpiviennin tuki kasvatti Tornion organisaation muutoskyvykkyyksiä tukemaan kehitystä myös jatkossa

Outokumpu arvosti CCEAn tuen monipuolisuutta, alkaen suunniteltujen viestintäaktiviteettien koordinoinnista ja toteutuksesta aina yksittäisten projektien tukemiseen muutoksen aikaansaamisessa. CCEA pystyi nopeasti luomaan ymmärryksen laajasta kokonaisuudesta, ja ihmislähtöisellä lähestymistavallaan pääsemään osaksi muutosta toteuttavia projektitiimejä. Muutoksen johtamisen keinoja muokattiin yhdessä organisaatiolle sopiviksi. Pitkän ja tiiviin yhteistyön aikana kasvatettiin asiakkaan muutososaamista, josta koettiin olevan hyötyä myös jatkossa. Yhteistyömme jatkuu vuonna 2022.