Case SOK: Kestävät etätyötavat käyttöön

Haaste

SOK:ssa oltiin huolestuneita siitä, kuinka työntekijät voivat koronaviruksen aiheuttaman etätyön pitkittyessä. Oli kuultu kommentteja, että työ- ja vapaa-ajan erottaminen on vaikeaa, mikä lisää kuormitusta ja uuvuttaa. Koettiin, että kuormittumisen merkkejä ei ole aina helppo havaita tarpeeksi ajoissa etänä työskenneltäessä.

Tavoite

Haluttiin auttaa työntekijöitä koronaepidemian aiheuttamassa haastavassa tilanteessa ja tarjota sekä esimiehille että tiimiläisille konkreettista apua, vinkkejä ja neuvoja tuottavaan ja mielekkääseen etätyöhön nopealla aikataululla.

CCEAn palvelu

CCEA toteutti asiakkaalle Pikapolku kestävään etätyöhön -palvelun, joka keskittyi teknisten työkalujen sijaan toimintatavan mukauttamiseen jatkuvaan etätyöhön paremmin soveltuvaksi. Palvelu aloitettiin lyhyellä kyselyllä, jolla kartoitettiin työntekijöiden senhetkinen näkemys etätyön sujuvuudesta. Päällisin puolin etätyö näytti olevan hyvällä mallilla, mutta avoimista vastauksista tuli selkeästi esille työ- ja vapaa-ajan sekoittumisen kuormittavuus sekä kaipuu työkavereiden kohtaamiseen.

Tämän jälkeen pidettiin esimiehille webinaari etäjohtamisesta ja kaikille työntekijöille oma webinaari etätyöpäivän kestävästä muotoilusta ja tuottavista etäkokouksista. Näiden tallenteet tuotiin kaikkien saataville Teamsiin, jonne tallennettiin myös runsaasti muuta tukimateriaalia. Webinaareissa oli hyvät osallistujamäärät, mikä indikoi, että tarjotulle tuelle oli tarvetta.

Asiakkaan hyöty

Työntekijät saivat etätyöhönsä hyvin konkreettisia käytännön vinkkejä, joita saattoivat ottaa käyttöön välittömästi. Annetut vinkit ja neuvot tarkastelivat etätyön tekemistä kokonaisvaltaisesti: etätyön johtaminen, etätyöpäivän suunnittelu ja muotoilu sekä etäkokoukset. Samalla organisaatiolle syntyi kenties myös yhtenäisempi näkemys hyvistä etätyökäytänteistä.