Case Tieto: Kohti erinomaista projektien hallintaa

Haaste: Projektitoiminnan vaihtelevat toimintatavat

Pohjoismaiden johtavan, digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittyneen yrityksen Tiedon liiketoiminnasta suuri osa on erilaisten IT-projektien toimitusta asiakkaille.

Yritysostojen ja kasvun seurauksena Tiedolla oli eri puolilla organisaatiota käytössä erilaisia projektinhallinnan malleja ja projektipäälliköiden osaamisvaatimukset ja kehityspolut vaihtelivat.

Tavoite: Entistäkin laadukkaammat projektitoimitukset

Muutoksella tavoiteltiin asiakaslähtöisesti erinomaisia ja tasalaatuisia projektitoimituksia ja projektipäälliköiden työtyytyväisyyden paranemista. Keskiöissä olivat projektinhallinnan prosessin tarkentaminen, roolien ja vastuiden selkeyttäminen sekä onnistumisen mittareiden ja seurannan kehittäminen.

CCEAn palvelu: Kokonaisvaltainen muutoksen määrittelyn ja läpiviennin tuki

CCEA auttoi asiakasta määrittelemään ja kirkastamaan, mistä muutoksessa on kyse ja miksi sen toteuttaminen on välttämätöntä.

CCEA tuki projektien myynti- ja toteutusvaiheisiin liittyvien toimintatapojen ja prosessien määrittelyssä, pilotoinnissa sekä läpiviennissä ja sparrasi muutosprojektin avainhenkilöitä. CCEA tuki keskeisten sidosryhmien sitouttamista mm. koordinoiden johdon tapaamisia ja projektipäälliköiden osallistamista.

Keskeinen osa CCEAn työtä oli muutoksen läpiviemiseksi tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu eri sidosryhmille, viestinnän koordinointi ja materiaalien tuottaminen sekä projektipäälliköiden koulutusohjelman suunnittelu ja toteutus. CCEA myös käynnisti muutosagenttiverkoston, jonka tehtävänä oli tukea projektipäällikköyhteisöä muutoksessa.

Hyöty Tiedolle: Asiat saatiin tapahtumaan

Asiakkaan mukaan CCEA toi projektitoiminnan parannukseen vahvaa muutoksen läpiviennin kokemusta ja osaamista. CCEAn tiimi vei muutosta sinnikkäästi ja ihmislähtöisesti eteenpäin ja todella sai asioita tapahtumaan.

CCEAn työn ansiosta organisaatio ymmärtää nyt selvästi paremmin, miten heidän tulee toimia ja ovat projektitoiminnan muutokseen sitoutuneita. Asiakkaan näkemyksen mukaan ilman CCEAa muutoksen toteutuminen ei olisi onnistunut yhtä hyvin.