Ekosysteemin muutoksenhallinta

Case: Yrityksen ekosysteemin muutoksenhallinta

Haaste

Asiakas, suuri suomalainen teollisuusyritys, oli rakentamassa teolliseen internetiin perustuvaa kumppaniekosysteemiä voidakseen tarjota asiakkailleen laajemman palveluvalikoiman. Yrityksellä on hyvin pitkät perinteet innovoinnissa sekä omien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

Muutoksessa keskeistä oli saada yrityksen sisällä ihmisiä arvostamaan myös kolmansien osapuolien tuotteita ja palveluita, etenkin digitaalisia palveluita fyysisten tuotteiden rinnalla.

Uuteen digitaaliseen liiketoimintaan sopivia liiketoiminta- ja tulonjakomalleja ei vielä ollut käytössä, eikä myöskään mallia vuorovaikutukseen kumppaneiden kanssa.

Tavoite

Tavoitteena oli luoda prosessi ja malli kumppanisuhteiden hallitsemiselle sekä työkalu tukemaan prosessia. Sisäisen ekosysteemiymmärryksen lisääminen ja tärkeimpien sidosryhmien aktivoiminen oli tärkeä aloittaa, jotta saavutettaisiin riittävä sitoutuminen.

CCEAn palvelu

CCEAn palvelun sisältö:

  • Vuorovaikutusprosessin kuvaaminen yrityksen ja sen kumppaneiden välillä
  • Prosessin rakentaminen kumppaniportaaliin sekä portaalin sisällön ja toimintamallin määritteleminen
  • Tärkeimpien sidosryhmien ja heidän tarpeidensa tunnistaminen
  • Muutoksenhallinta ja siihen liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus

Asiakkaan hyöty

Asiakas sai keskeisten sidosryhmien kanssa määritellyn prosessikuvauksen käytettäväksi vuorovaikutukseen kumppaneidensa kanssa. Prosessi integroitiin yrityksen käyttämään tuotekehitysprosessiin ja täysin käyttövalmiiseen kumppaniportaaliin.

Ekosysteemin viestintää varten luotiin yhtenäiset ja brändätyt viestit, joita otettiin käyttöön sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Viestintä yhdessä muiden muutoksenhallinta-aktiviteettien kanssa mahdollisti tärkeimpien sidosryhmien ymmärryksen ja hyväksynnän kasvattamisen.

Lue lisää palveluistamme: Muutoksen läpivienti