IT:n muutosviestinnän kehittäminen

Haaste

Suuren suomalaisen teollisuusyrityksen tietohallinnossa havahduttiin IT-implementointien huonoon onnistumiseen. IT:n loppukäyttäjät eivät ota uusia työkaluja tai toiminnallisuuksia käyttöön tai eivät halua luopua vanhoista toimintatavoistaan. Kirjallinen viestintä (intranet, sähköposti, Yammer) ei tunnu tavoittavan käyttäjiä. IT:n muutosviestinnän kehittäminen vaatii tukea.

Tavoite

Luoda IT:n muutosviestinnälle kehityssuunnitelma, nostaa muutoksenhallinnan osuutta pelkkään viestintään verrattuna ja tunnistaa uusia viestintäkanavia loppukäyttäjien suuntaan.

CCEAn palvelu

CCEAn palvelun sisältö

  • IT:n muutosviestinnän kehittäminen toimintasuunnitelmineen
  • IT-muutosverkoston konsepti ja käynnistäminen
  • Selvitys ja suositus uusista loppukäyttäjäviestinnän kanavista

Asiakkaan hyöty

Muutosagenttiverkosto (kattaa tärkeimmät lokaatiot globaalisti) käynnistettiin, ja asiakas voi välittömästi alkaa käyttää sitä IT-aiheiden promoamiseen ja IT-viestinnän jalkauttamiseen. Konseptin lisäksi asiakas sai verkoston hallinnoimiseen ja aktiviteettien järjestämiseen liittyvät mallipohjat.

Osana verkostokonseptia otettiin käyttöön jalkautettavien IT-asioiden priorisointikäytäntö, jossa pääpaino on muutosvaikutuksella IT-loppukäyttäjiin. Tämä käytäntö lisää muutoksenhallinnan ymmärrystä IT:ssä ja helpottaa ajan myötä IT-projektien ja -kehityshankkeiden priorisointia pitäen mittapuuna loppukäyttäjien kokemaa muutosvaikutusta.

Muutosagenttiverkoston lisäksi asiakas sai suosituksen muista uusista IT:n loppukäyttäjäviestintään soveltuvista kanavista.

Lue lisää palvelustamme: Muutoskyvykkyyden kehittäminen